Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

     Na prośbę Podkarpackiego Kuratora Oświaty udostępniamy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod numerem jest także możliwość rozmowy z psychologiem biegle posługującym się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim). 

    


STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH   

 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach
od dnia 15 lutego 2024 roku wprowadza się 
procedury zwane: standardy ochrony małoletnich.
 
W standardach znajdziecie zasady,
które pomogą nam i Wam tworzyć 
szkołę i przedszkole 
przyjazne, bezpieczne i wolne od przemocy. 
 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI  

DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Ślęzakach została zamieszczona przy wejściu do szkoły.  

  Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia zobowiązani są, w terminie od 15 kwietnia br. (od godz. 13.00) do 25 kwietnia br. (do godz. 15.00), potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do tutejszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.  

 

Pliki do pobrania: 

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka do klasy I  


PROJEKT "AKADEMIA KRASNOLUDKÓW"

 

    Przypominamy, że jesteśmy w trakcie realizacji Projektu "Akademia Krasnoludków” realizowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.11 Edukacja Przedszkolna.

     Projekt zakłada utworzenie OWP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach, dla dzieci od 2,5 do 5 letnich, bieżącą działalność przedszkola, doposażenie OWP w niezbędne wyposażenie, organizację zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach, w tym również dla dzieci, dla których utworzono w ramach projektu nowe miejsca wychowania przedszkolnego.

   W trakcie realizacji Projektu "Akademia Krasnoludków" dzieci objęte są dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi takimi jak: zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej oraz gimnastyka korekcyjna. 

   W projekcie założono również zakup specjalistycznych pomocy oraz sprzętu multimedialnego. 


"MATEMATYKA W PROGNOZIE POGODY"

       W ostatnim czasie uczniowie klasy I zrealizowali kolejny moduł projektu edukacyjnego "Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki". Tym razem uczniowie szukali matematyki w prognozie pogody. 

     Podczas zajęć pierwszoklasiści obserwowali temperaturę, dokonywali obliczeń i prowadzili kalendarz pogody. Nad całością czuwała p. Beata Guściora. 


"BOGOWIE OLIMPIJSCY" W KLASIE V

        Niecodzienna lekcja języka polskiego miała miejsce dnia 21 marca 2024 roku. Tego dnia uczniowie klasy piątej przenieśli się do świata bogów olimpijskich. Piątoklasiści przygotowali prezentację wybranego bohatera mitologii greckiej.

    Uczniowie przebrani za bogów i boginie, w ciekawy sposób opowiadali o sobie, swoich przygodach. Wśród bogów na Olimpie znaleźli się: Demeter, Artemida, Atena, Afrodyta, a także Zeus, Ares, Herakles i Achilles. Nad całością czuwała p. Anna Cieśla.