Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

     Na prośbę Podkarpackiego Kuratora Oświaty udostępniamy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod numerem jest także możliwość rozmowy z psychologiem biegle posługującym się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim). 

    


STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH   

 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach
od dnia 15 lutego 2024 roku wprowadza się 
procedury zwane: standardy ochrony małoletnich.
 
W standardach znajdziecie zasady,
które pomogą nam i Wam tworzyć 
szkołę i przedszkole 
przyjazne, bezpieczne i wolne od przemocy. 

 


HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLI W CZASIE WAKACJI 

     

     W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024r. przedszkola publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Baranów Sandomierski pracują w dniach: 

  • Publiczne Przedszkole w Dąbrowicy: od 01.07 – 12.07.2024 r.

  • Publiczne Przedszkole w Skopaniu: od 15.07 – 02.08.2024 r.

  • Publiczne Przedszkole w Ślęzakach: od 15.07 – 26.07.2024 r.

  • Publiczne Przedszkole w Baranowie Sandomierskim: od 05.08 - 16.08.2024 r.

  • Publiczne Przedszkole w Woli Baranowskiej: od 19.08 – 30.08.2024 r.  

     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że Rodzice, którzy są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola w trakcie wakacyjnej pracy naszej placówki, zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w sekretariacie szkoły.  

Pliki do pobrania: 

karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 


WARSZTATY MUZYCZNE 

      W dniach 20-23 sierpnia 2024 roku w naszej szkole odbędą się warsztaty muzyczne przy udziale profesjonalnych i doświadczonych instruktorów. 

Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod numerem telefonu 158118709.

Zapraszamy chętnych do udziału w warsztatach muzycznych.

  

Przy zapisie na warsztaty prosimy dostarczyć niżej wymienione dokumenty.    

 

1. Karta kwalifikacyjna uczestnika 2. Klauzula informacyjna 3. Klauzula zgody  


WAKACYJNE ŻYCZENIA 

 


 UROCZYSTE POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

        Dnia 21 czerwca 2024 roku miało miejsce uroczyste pożegnanie przedszkola. Uroczystość rozpoczął pięknie zatańczony polonez w wykonaniu uczniów ze starszej grupy przedszkolnej. Następnie dzieci przedstawiły piękny program artystyczny, w którym śpiewem, tańcem i wierszami żegnały się z przedszkolem, by od września rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 

      Nie zabrakło słów podziękowania dla nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców naszych przedszkolaków. Następnie zostały wręczone dzieciom dyplomy i upominki, a także nagrody i dyplomy dla pozostałych grup przedszkolnych za aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola. 

      Tego dnia z przedszkolem oraz ze swoją wychowawczynią Panią Anną Piątkowską pożegnali się: Natan Byczek, Aleksandra Cichoń, Marcelina Dutkowska, Emilia Klich, Wojciech Latra, Antoni Magda, Lena Marek, Zuzanna Marek, Laura Mendocha, Franciszek Rzeszut, Karol Stawowy, Zofia Stawowy, Milena Trela, Emilia Trojnacka, Hanna Tucholska, Aleksander Wolan i Inka Zipser. 

     

Życzymy dużo szczęścia i powodzenia na dalszym etapie edukacji!!! 


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 

       Dnia 21 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024, które poprzedzone zostało Mszą Świętą w kościele parafialnym w Ślęzakach.

    Następnie na dziedzińcu szkolnym został odśpiewany hymn państwowy, a także dokonano prezentacji sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W skład pocztu sztandarowego w nowym roku szkolnym wchodzą:

chorążyAntoni Serwan (kl. VII),

asysta - Julia Burzyńska (kl. VII),

asysta - Kinga Nowak (kl. VII).

       Pani Dyrektor Agata Stawiarska podziękowała uczniom, wychowawcom, nauczycielom oraz rodzicom za wkład włożony w pracę w mijającym roku szkolnym. Również Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Agnieszka Figacz, wyraziła słowa uznania i podziękowania. 

       Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor życzyła wszystkim dobrego odpoczynku na czas wakacji, nabierania sił do dalszej pracy oraz nauki. Następnie uczniowie z wychowawcami udali się do klas, gdzie zostały wręczone świadectwa ukończenia nauki w roku szkolnym 2023/24.

 

Życzymy wszystkim słonecznych wakacji, wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku,

wielu przygód i niezapomnianych przeżyć!


POŻEGNANIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

         Dnia 20 czerwca 2024 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie roku szkolnego 2023/2024, podczas którego nagrodzeni zostali uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu. Pani Dyrektor pogratulowała serdecznie wyróżnionym uczniom wysokich wyników w nauce, zachowaniu, a także licznych osiagnięć w bieżącym roku szkolnym. 

       W dalszej części uroczystości uczniowie nagrodzeni zostali także za wzorową frekwencję, za pracę w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Wolontariacie, oszczędzanie w SKO, wzorowe czytelnictwo, a także najwyższe wyniki w nauce słówek z j. angielskiego.

      Ponadto wręczono dyplomy i nagrody dla uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez KRUS pt. "Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy", w którym uczennica klasy VI - Nikola Kaptur zajęła I MIEJSCE, dyplomy i nagrody dla uczniów w prestiżowym konkursie "The Big Challenge", w którym wielu naszych uczniów zajęło świetne miejsca, a uczeń klasy V - Daniel Marek zajął  wysokie IX MIEJSCE na szczeblu europejskim. Wręczone również nagrody dla dzieci, które aktywnie wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym rePETujemy oraz dyplomy dla uczniów i opiekunów w Wielkiej Lidze Czytelników. Zapraszamy do galerii.

 

Gratulujemy wszystkim wielkiego sukcesu i życzymy jeszcze większych! 


"COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA..."

        Dnia 20 czerwca 2024 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w obecności Pana Burmistrza Marka Mazura oraz Rady Rodziców pożegnali odchodzących na emeryturę Panią Ewę Krasoń - nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu, opiekuna Pocztu Sztandarowego oraz Pana Jacka Rożka - nauczyciela matematyki, wieloletniego Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach, a także Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślęzakach.

       Dyrektor szkoły, Pani Agata Stawiarska, podziękowała za wieloletnią pracę, tworzenie miłej atmosfery, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi, za serdeczność, przyjaźń, otwartość i wsparcie w codziennej pracy. 

      Pan Burmistrz Marek Mazur oraz Rada Rodziców z Przewodniczącą Panią Agnieszką Figacz również wyrazili uznanie i wdzięczność za pracę, trud, kształtowanie dobrego wizerunku naszej szkoły, życząc odpoczynku i realizowania swoich marzeń i pasji. Zapraszamy do galerii.

 

Dziękujemy za wieloletnią współpracę, profesjonalizm, 

serce i życiową mądrość.

Z życzeniami wszystkiego najlepszego na emeryturze.


PROJEKT "AKADEMIA KRASNOLUDKÓW"

       W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu realizowany jest projekt "Akademia Krasnoludków”, w ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci: logopedyczne, terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej oraz gimnastyka korekcyjna. Projekt realizowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.11 Edukacja Przedszkolna.

   Głównym celem zajęć logopedycznych jest usprawnianie narządów artykulacyjnych, doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także ćwiczenie poprawnej wymowy. 

   Głównym celem zajęć terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej jest kompensowanie i korygowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka, jak również trudności w integracji sensorycznej. Podczas zajęć doskonalone są: percepcja, pamięć wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja wzrokowo-słuchowa, a także orientacja w schemacie własnego ciała, przestrzenna i graficzna, motoryka duża i mała.

      Głównym celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy. W trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę. 

      Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczą w proponowanych zajęciach. Zapraszamy do galerii.

 


 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

         Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/2024 kontynuowała realizację programu "Laboratoria Przyszłości" - inicjatywę edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

         Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

        Projekt "Laboratoria Przyszłości" realizowany w naszej szkole ukierunkowany jest na zajęcia w pracowni technicznej, gdzie uczniowie mają możliwość korzystania z bogatej bazy pomocy dydaktycznych. Opiekunem pracowni jest p. Krystyna Dryka. 

     Uczniowie klas IV-VI na lekcjach techniki zaznajomili się z narzędziami, przyrządami i urządzeniami zakupionymi w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości". Uczniowie z wielkim zainteresowaniem zapoznali się z zasadami działania części urządzeń i poznali instrukcję posługiwania się nimi. 

        Uczniowie klasy IV wykonali łódki napędzane wirnikiem z drewna, poszycie z tworzywa poliestru. Uczniowie klasy V zaś wykonywali marionetki. Z kolei uczniowie klasy VI mieli okazję doskonalić swoje umiejętności praktyczne wykonując sygnalizatory świetlne. Nad bezpiecznym przebiegiem prac technicznych czuwała p. Krystyna Dryka. Zapraszamy do galerii.