Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

KONKURS NA LOGO pt."KULINARNE PRZYGODY WIEJSKIEJ PYZY"

       Miło nam poinformować, że Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach wraz z Gminą Baranów Sandomierski powołało Spółdzielnię Socjalną "Wiejska Pyza". W związku z tym Koło Gospodyń Wiejskich ogłasza konkurs dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych pt. "Kulinarne przygody Wiejskiej Pyzy". Szczegóły konkursu zamieszczamy niżej.

Przed złożeniem prac należy pobrać załącznik, wypełnić go i złożyć razem z pracą. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Kuchenne przygody Wiejskiej Pyzy”

ORGANIZATOR: Spółdzielnia Socjalna „Wiejska Pyza” z siedzibą w Ślęzakach 60, 39-450 Baranów Sandomierski, numer KRS 0000922230, REGON 389972523

PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

CEL KONKURSU:
- wzbudzanie zaciekawienia wśród młodych osób działaniami społeczności lokalnej,
- pobudzanie kreatywności i twórczego myślenia,
- rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci,
- wytypowanie pracy, która będzie stanowiła inspirację do stworzenia graficznego logotypu Spółdzielni Socjalnej „Wiejska Pyza”

UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku szkolnym w grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-14, za zgodą ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

TECHNIKA I FORMAT PRACY:
Ilustracja pt. „Wiejska Pyza” wykonana dowolną płaską techniką – rysunek, malunek, collage itp. (prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę). Format A4.

TERMIN ODDAWANIA PRAC: 3 grudnia 2021r.

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: do 6 grudnia 2021 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz na stronach internetowych szkół uczestników

OCENA PRAC:
Wszystkie dostarczone prace oceni komisja składająca się z pracowników Spółdzielni Socjalnej „Wiejska Pyza”. Prace będą oceniane w grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-14 lat. Przy ocenie pod uwagę będą brane: zgodność z tematyką, estetyka pracy, wiek dziecka, samodzielność wykonania, atrakcyjność zastosowanej techniki.
NAGRODY:
Nagrody otrzymają laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej. Nagroda specjalna zostanie przyznana dla autora pracy, która będzie stanowić inspirację dla opracowania logotypu Spółdzielni Socjalnej „Wiejska Pyza”. Dyplomy za udział otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.

UWAGI ORGANIZATORA:
• Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić: imię, nazwisko, wiek dziecka oraz nazwę, adres i e-mail szkoły do którego uczęszcza.
• Do każdej przekazanej pracy należy dołączyć – Zgodę na przetwarzanie danych oraz publikację pracy i wizerunku na rzecz realizacji konkursu (załącznik poniżej).
• Przekazane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację personaliów laureatów oraz na publikację prac plastycznych.
• Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

Zapraszamy do udziału!

Danuta Białas – prezes zarządu
            Agnieszka Figacz – wiceprezes zarządu 


"SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO" 

       W ostatnim czasie nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu pt. "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" (SOC), który jest realizowany przez gdańską fundację "Dbam o mój zasięg". Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii oraz świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Działania projektu wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. SOC to m.in. badania ankietowe, webinaria tematyczne dla nauczycieli czy rodziców czy konkursy i kampanie społeczne. W ramach projektu prowadzone będą różne działania, o których sukcesywnie będziemy informować. Wszystkie informacje o projekcie, a także podejmowane działania będą mogli Państwo zobaczyć w zakładce SOC. Koordynatorami projektu z ramienia szkoły są panie Maria Tłuścik-Babula oraz Marzena Ścipień.


„BEZ ZŁOŚCI MAMY WIĘCEJ RADOŚCI” 

         Przez ostatnie dwa tygodnie, od 15 do 28 listopada 2021 roku, świetliczanie nie próżnowali. W tym czasie obchodzone były dwa ważne dni dla każdego dziecka, i nie tylko, „Dzień życzliwości” oraz „Dzień Pluszowego Misia”. 

    Aby odpowiednio przygotować się do święta obchodzonego 21 listopada nasi milusińscy zapoznali się z bajkami terapeutycznymi „Mały Pajączek”, „Mała Mróweczka”, czy „Mała Pszczółka”. Na ich podstawie wysnuli wniosek, że każdy z nas ma zalety, które inni mogą w nas odkryć oraz, że nie należy śmiać się z niczyjej krzywdy, czy niepowodzeń. Następnie wspólnie przygotowali plakaty życzliwości.  

       Pluszowy Miś to ulubiona przytulanka każdego dziecka. Swoje święto obchodzi 25 listopada. Z tej też okazji świetliczanie we współpracy z samorządem uczniowskim kolorowali, wycinali oraz ozdabiali MISIE.

       W mijanych dniach za oknami panowała raz „jesienna szaruga”, innym razem mogliśmy zobaczyć „złotą polską jesień”. Pozostając więc w jesiennym klimacie nasi milusińscy wykonywali prace plastyczno-techniczne prezentujące jesienne barwy w formie drzew wykonanych z kolorowych wacików, odbitych czy wyklejonych liści. W ten sposób powstały piękne, jesienne obrazy …. (BS)      KLASOWE ANDRZEJKI PIERWSZOKLASISTÓW

      Dnia 26 listopada 2021 roku uczniowie klasy I wraz ze swoją wychowawczynią p. Krystyną Dryką zorganizowali klasowe Andrzejki. Według dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc, gdyż uchylał wrota do nieznanej przyszłości. Również i nasi pierwszoklasiści chcąc dowiedzieć się, co ich czeka za kilkanaście lat, wzięli udział w różnych wróżbach andrzejkowych. Nie zabrakło również zabaw przy muzyce oraz smacznego poczęstunku przygotowanego przez rodziców naszych pierwszoklasistów. Spotkaniu towarzyszyło wiele radości i śmiechu. Zapraszamy do galerii.


KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

"MÓJ ULUBIONY MIŚ" - "BOHATER Z BAJKI" 

Dnia 26 listopada 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w szkolnym konkursie plastyczno-literackim pt. „Mój ulubiony miś” oraz „Bohater z bajki”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III oraz przedszkolaków i polegał na wykonaniu ilustracji przedstawiającej ulubionego misia lub bohatera dowolnej bajki. Głównym celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów, a także rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej. Dzieci fantastycznie poradziły sobie z zadaniem plastycznym, dlatego Jury postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom ex aequo I miejsce.

Nagrody otrzymali: I kategoria wiekowa – przedszkolaki: Zofia Stawowy, Milena Wójtowicz, Emilia Klich, Laura Mendocha, Aleksandra Cichoń, Marcelina Dutkowska, Laura Chmielarska, Emilia Marek, Maja Żarów, Amelia Gancarz, Sandra Gancarz, Natan Byczek, Karol Stawowy, Dawid Hankus, Bartosz Cichoń, Kacper Klich oraz Miłosz Mendocha.

II kategoria wiekowa – klasy I-III: Marta Baracz, Oliwia Bartylak, Liliana Mendocha, Wiktoria Merklinger, Nikola Obara, Agnieszka Rębisz, Wiktoria Wasylkiewicz, Filip Chmielowiec, Franciszek Kolano, Tymoteusz Szlęzak, Nadia Kraciuk, Maria Węgrzyńska, Wojciech Bańka, Jakub Dutkowski, Emilia Dryka oraz Dominik Skowron. 

Konkurs zorganizowała p. Anna Cieśla, we współpracy z p. Moniką Cichoń oraz wychowawczyniami klas I-III i wychowaczyniami obu grup przedszkolnych. Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez SKO w Ślęzakach. Zapraszamy do galerii.


FOTOGRAF W SZKOLE 

Informujemy, że dnia 26 listopada (piątek) w naszej szkole będziemy gościć fotografa. Fotograf wykona zdjęcia grupowe klas, legitymacyjne, portretowe i inne. Każde chętne dziecko będzie mogło zrobić wybrane przez siebie zdjęcie.  Szczegóły oferty: http://www.mawi.pl/fotografia/informacja/id/5


 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU 

        Dnia 25 listopada 2021 roku również i nasze przedszkolaki włączyły się aktywnie w obchody Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach i zabawach, których tematem przewodnim był MIŚ. Nie zabrakło także "misiowych" piosenek i bajek. Całość dopełniła dekoracja przedstawiająca zdjęcia dzieci ze swoimi pluszakami oraz specjalne "misiowe" opaski i prace plastyczne wykonane przez przedszkolaków. Z okazji Dnia Pluszowego Misia dzieci otrzymały wyjątkowe "misiowe" dyplomy. Uroczystość przygotowała p. Ewa Hankus, we współpracy z p. Elżbietą Dul. Zapraszamy do galerii.


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

25 listopada przypada w kalendarzu Dzień Pluszowego Misia, dlatego w tym dniu w naszej szkole obchodziliśmy to znane i lubiane na całym świecie święto. Samorząd Uczniowski przygotował dla swoich kolegów i koleżanek krótką audycję radiową z pytaniem konkursowym. Wylosowano trzy prawidłowe odpowiedzi, a ich autorzy otrzymali słodkie niespodzianki. Ponadto Paulina Witoń z klasy VIII przygotowała piękną fotobudkę, w której uczniowie chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Na korytarzu można było również obejrzeć wystawę prac naszych świetliczaków. Zabawę przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Marzeną Ścipień, we współpracy z p. Beatą Szewc.  Zapraszamy do galerii.

 

 (aut. Marzena Ścipień)


PASOWANIE NA CZYTELNIKA

     „Książka to godny szacunku przyjaciel”... Dnia 23 listopada 2021 roku w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I. Z tej okazji uczniowie klasy IV przygotowali dla swoich młodszych kolegów i koleżanek krótką inscenizację na temat szacunku dla książek. Następnie pierwszoklasiści, w obecności Pani Dyrektor Agaty Stawiarskiej, swojej wychowawczyni Pani Krystyny Dryki oraz Pani Anny Cieśli – opiekuna biblioteki, złożyli uroczystą przysięgę, podczas której zobowiązali się do dbania o każdą wypożyczoną z biblioteki książkę. Od tej pory uczniowie klasy I stali się prawdziwymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Na koniec każdy z uczniów otrzymał dyplom i wyprawkę czytelniczą ufundowaną przez Instytut Książki. Uroczystość pasowania przygotowała p. Anna Cieśla. Zapraszamy do galerii.

        


 DZIEŃ PRAW DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż"

-Janusz Korczak-

        Dnia 22 listopada 2021 roku nasze przedszkolaki obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji odbyły się zajęcia poświęcone prawom i obowiązkom każdego dziecka. Przedszkolaki poznały swoje prawa i obowiązki, obejrzały film edukacyjny, a także wspólnie wykonały plakat, na ktorym odbiły rączki na znak akceptacji swoich dziecięcych praw i obowiązków. Tego dnia w przedszkolu dominował kolor niebieski. Dzień Praw Dziecka przygotowała p. Ewa Hankus. Zapraszamy do galerii.

 


"W ŚWIECIE TEATRU"  

"Bo w teatrze czarodziejskie jest to na co patrzę, jeśli tylko podnosi się kurtyna to od razu czar działać zaczyna" ...

       W dniach od 17 do 22 listopada 2021 roku uczniowie klasy I poznali zagadnienia związane z teatrem, ludzi pracujących w nim, a także różne rodzaje lalek. Pierwszoklasiści sami uszyli lalki i bawiąc się wystawili przedstawienie teatralne pt. "Kopciuszek". Zabawa w teatr była okazją do wzbogacenia pomysłowości, wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci. Nad całością czuwała wychowawczyni p. Krystyna Dryka. Zapraszamy do galerii.

 

 

(aut. Krystyna Dryka)

 


 PROJEKTY PRZYRODNICZE TRZECIOKLASISTÓW 

         Na ostatnich zajęciach przyrodniczych uczniowie klasy III zamienili się w prawdziwych ogrodników i zielarzy.

Trzecioklasiści zaprezentowali efekty swojej pracy domowej w postaci hodowli fasoli, a także „Dziennika wzrostu roślin”, w którym zapisywali notatki z jej obserwacji. Dzięki temu uczniowie doskonale wiedzą, że do rozwoju fasoli potrzebna jest woda, światło i odpowiednie podłoże.

Ponadto nasi trzecioklasiści wykonywali niedawno projekt „Zielnik”, którego celem było poznawanie roślinności łąkowej i kwiatów ogrodowych jesieni. Dzieci zbierały, suszyły, poznawały nazwy tych roślin oraz zatrzymały zapach lata w swoich zielnikach. Dzięki temu przekonały się, że kwiaty mogą oczarować nas na kilka sposobów. Nad całością czuwała wychowawczyni p. Beata Małodzińska. Zapraszamy do galerii.

 

 

(aut. Beata Małodzińska)


PROJEKT JĘZYKOWY "FANTASY WORLD” 

        W ostatnim czasie na zajęciach języka angielskiego uczniowie klasy III poznali nazwy postaci pochodzące ze świata fantastycznego, czytali historyjkę obrazkową z podziałem na role, a także samodzielnie opisywali przedstawione na ilustracjach postacie. Podsumowaniem zajęć było wykonanie indywidualnych projektów pt. „Fantasy World”. Tym samym trzecioklasiści przenieśli nas do Świata Fantazji. W swoich projektach przedstawili nam fantastycznych bohaterów z ulubionych filmów i bajek, takich jak np. Czarodziej Merlin, smok Czkawka, księżniczka Fiona czy lew Simba. Nad całością czuwała p. Beata Małodzińska. Zapraszamy do galerii.

 

 

(aut. Beata Małodzińska)


WARSZTATY MUZYCZNE 

       W minionym czasie w naszym zespole odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Jego integralną częścią są również warsztaty muzyczne organizowane dla uzdolnionych muzycznie uczniów naszej szkoły. Tegoroczne warsztaty poprowadzili nasi absolwenci: Magdalena Gwoździowska i Jakub Dąbrowski oraz p. Artur Durtka, pod kierownictwem p. Łukasza Jugo. Na koniec wszyscy uczestnicy wspólnie zaprezentowali, to czego uczyli się podczas warsztatów. Nie zabrakło również dobrej zabawy i poczęstunku.

 

Warsztaty muzyczne zostały zorganizowane dzięki współpracy nauczycieli i pracowników naszego zespołu, a także przy wsparciu finansowym uzyskanym z Powiatu Tarnobrzeskiego. 

Zapraszamy do galerii.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

         Pod koniec listopada w kalendarzu pojawia się dzień, który w różny sposób obchodzimy co roku w naszej placówce. Jest to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, który obchodzony jest na świecie 20 listopada. W naszym zespole obchodziliśmy go dnia 19 listopada 2021 roku. Zgodnie z propozycją organizacji UNICEF na znak solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, uczniowie, a także i pracownicy szkoły ubrali się na niebiesko. Wysłuchaliśmy audycji radiowej mówiącej o głównym dokumencie stanowiącym o prawach dziecka, jakim jest Konwencja Praw Dziecka, a także mogliśmy dowiedzieć się o prawach, jakie ma każde dziecko. W audycji można było usłyszeć pytanie konkursowe, które dla uważnie słuchających okazało się nieskomplikowane. Spośród uczniów, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi zostały wylosowane 3 osoby, otrzymując słodki upominek. Na korytarzu można było obejrzeć dekorację, która przedstawiała najważniejsze prawa dziecka, a także prace plastyczne naszych świetliczaków. Ponadto na każdej przerwie można było obejrzeć prezentację multimedialną wyświetlaną na szkolnym telewizorze. Dzień Praw Dziecka w naszej szkole przygotowały p. Marysia Tłuścik-Babula i p. Marzena Ścipień, we współpracy z nauczycielami świetlicy i p. Izabelą Skowron. Zapraszamy do galerii.

 

(aut. Marzena Ścipień) 


LEKCJA HISTORII – „BOGOWIE GRECCY” 

         W ostatnim czasie uczniowie klasy V na lekcji historii dowiedzieli się w kogo wierzyli Grecy, jacy bogowie zamieszkiwali Olimp, jaką dziedziną życia się opiekowali. Kilku uczniów wcieliło się w rolę bogów i przygotowało atrybuty wybranego przez siebie boga oraz piękne stroje. Uczniowie również przygotowali plakaty i piękne prace plastyczne. Wszyscy zostali nagrodzeni i otrzymali w nagrodę książki o mitach greckich. Zapraszamy do galerii.

 

 

(aut. Ewa Krasoń)


PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

          W dniach od 16 do 18 listopada 2021 roku w naszym zespole odbył się próbny egzamin ósmoklasisty przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z następujących przedmiotów: 

16 listopada – z języka polskiego, 

17 listopada – z matematyki, 

18 listopada – z języka angielskiego. 


„ZABAWY Z KODOWANIEM”

      W ostatnim czasie nasze przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III starali się promować ideę nauki kodowania. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach zawierających elementy kodowania czy programowania. Były to m.in. „Zakodowane symbole narodowe”, „Jesienne kodowanie”, „Zakodowana matematyka”, a także „Przygoda z kodowaniem on line”. Poprzez udział w zajęciach dzieci rozwijały umiejętność logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, a także pamięć, koncentrację uwagi oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Zajęcia zorganizowali: p. Anna Piątkowska, p. Elżbieta Dul, p. Krystyna Dryka, p. Beata Guściora, p. Beata Małodzińska, p. Izabela Skowron, p. Marzena Ścipień oraz p. Wiesław Bajdas.

Zapraszamy do galerii.

 


GMINNY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Dnia 16 listopada 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym z okazji Święta Niepodległości, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Skopaniu. 

W kategorii klas I-II tematem przewodnim było Godło Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie naszej szkoły zdobyli zaszczytne miejsca: 

  • I miejsce - Jakub Dutkowski (kl.2),
  • II miejsce - Mateusz Rozmus (kl.2). 

Wyróżnienie otrzymali: Agnieszka Rębisz (kl.1), Wiktoria Wasylkiewicz (kl.1), Weronika Rzeszut (kl.2) oraz Jan Gnat (kl.2). 

W kategorii klas III tematem przewodnim była Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. 

II miejsce wywalczyła Emilia Dryka (kl.3). 

Dziękujemy również pozostałym uczniom z klas I-III, którzy wzięli udział w konkursie i wykonali prace plastyczne. Byli to: Nikola Obara (kl.1), Liliana Mendocha (kl.1), Marta Baracz (kl.1), Wiktoria Merklinger (kl.1), Franciszek Kolano (kl.1), Filip Chmielowiec (kl.1), Nadia Kraciuk (kl.2), Nela Tworz (kl.3), Hanna Serwan (kl.3), Dominik Skowron (kl.3), Daniel Marek (kl.3) oraz Szymon Obara (kl.3). Zapraszamy do galerii.


GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „DLA NIEPODLEGŁEJ 2021” 

Dnia 15 listopada 2021 roku nasza szkolna drużyna, w składzie: Zuzanna Smykla (kl.7), Kornelia Rożnowska  (kl.7), Kacper Rzeszut (kl.7), Mateusz Ślusarz (kl.7), Dawid Mruk (kl.7), Kacper Chmielarski (kl.5) oraz Antoni Serwan (kl.5), wzięła udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy.  

 

Nasza drużyna wywalczyła IV miejsce. Opiekunem drużyny był p. Marek Mrzygłód. Zapraszamy do galerii.

 


„11 LISTOPADA” W PRACACH PLASTYCZNO-TECHNICZNYCH

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas I-III wykonali piękne prace plastyczno-techniczne oraz dekoracje o tematyce patriotycznej, pod okiem swoich wychowawczyń. Również Samorząd Uczniowski zaakcentował element patriotyczny poprzez wykonanie gazetki tematycznej.

        


   GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Dnia 11 listopada 2021 roku nasz szkolny sztandar w składzie:

Asysta - Paulina Witoń

Asysta - Zuzanna Smykla

Chorąży - Kamil Chmielowiec

uczestniczył w gminnych uroczystościach związanych z odsłonięciem Pomnika Orła Piastowskiego w Baranowie Sandomierskim. Opiekunem pocztu jest p. Marek Mrzygłód.

 


 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 10 listopada 2021 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszego zespołu o godzinie 11.11 odśpiewali hymn państwowy, przyłączając się do akcji „#SzkołaDoHymnu”. Następnie uczennice z klasy V – Julia Burzyńska i Maja Dutkowska przedstawiły krótki rys historyczny na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zabrakło również wspólnie zaśpiewanych pieśni patriotycznych. Apel został przygotowany przez p. Ewę Krasoń.

Uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości w naszej szkole zakończył symboliczny "Bieg dla Niepodległej" oraz spotkanie patriotyczne w klasach. Zapraszamy do galerii.

  


DZIEŃ MORO 

       W działaniach Samorządu Uczniowskiego na stałe wpisane są różne dni nietypowe, które organizowane są w ciągu roku szkolnego. 9 listopada 2021 roku został przeprowadzony Dzień Moro. Każdy uczeń mógł w tym dniu założyć ubranie z akcentem moro. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta przyłączyli się aktywnie do zabawy. Zapraszamy do galerii. 

 

 

(aut. Marzena Ścipień)


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Dnia 5 listopada 2021 roku w naszej szkole został zorganizowany Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III. Z tej okazji uczniowie klasy IV, pod kierunkiem p. Anny Cieśli, przygotowali przedstawienie pt. "Witajcie w naszej bajce”. W inscenizacji wystąpili: Antoni Kadecki w roli „Adasia Niezgódki”, Weronika Marek w roli „Szpaka Mateusza”, Zuzanna Urbaniak w roli „Królewny Snieżki”, Aleksandra Marek w roli Anny z „Krainy Lodu”, Zuzanna Bereska w roli „Śpiącej Królewny”, Nikola Byczek w roli „Dziewczynki z zapałkami” oraz Maria Smykla w roli „Sierotki Marysi”. Czwartoklasiści samodzielnie przygotowali teksty przedstawiające prezentowaną postać, pytania do quizu, a nawet nagrody.

Zaśpiewali również znane piosenki wprowadzające do krainy bajek - „Witajcie w naszej bajce” i „Na wyspach Bergamutach”. Dzień Postaci z Bajek był dobrą okazją do rozmów z dziećmi na temat ich ulubionych bajkowych postaci. Zapraszamy do galerii.


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY „MY ENGLISH CALENDAR"

Dnia 5 listopada 2021 roku odbyło się wręczenie dyplomów i nagród w szkolnym konkursie plastyczno-językowym dla uczniów klas I-III pt. "My English Calendar". Głównym celem konkursu było zwiększenie motywacji dzieci do nauki języka angielskiego, a także rozwijanie ich umiejętności językowych, zainteresowań i uzdolnień. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu kalendarza tematycznego w języku angielskim. Każdy miesiąc miał przedstawiać wyrażenia i słówka oraz ilustracje związane z innym tematem.

- I miejsce wywalczyli: Agnieszka Rębisz (kl. 1), Nadia Kraciuk (kl. 2), Jakub Dutkowski (kl. 2), Hania Serwan (kl. 3), Emilka Dryka (kl. 3), Dominik Skowron (kl. 3), Daniel Marek (kl. 3).

- II miejsce zdobyli: Wiktoria Merklinger (kl. 1), Mikołaj Kaczak (kl. 2), Mateusz Rozmus (kl. 2), Patryk Stawowy (kl. 2).

- III miejsce zajął Franciszek Kolano (kl. 1).

Konkurs zorganizowała p. Beata Małodzińska, we współpracy z p. Moniką Cichoń. Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez SKO w Ślęzakach. 

Zapraszamy do galerii.


KLASOWY PROJEKT "GRZYBY JADALNE I TRUJĄCE" 

Na przełomie października i listopada uczniowie klasy II realizowali projekt pt. "Grzyby jadalne i trujące." Dzięki niemu drugoklasiści poznali królestwo grzybów, nie tylko pod względem budowy i różnorodności, ale również roli, jaką grzyby pełnią w środowisku. Ponadto nabyli umiejętność rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących, którą z pewnością będą wykorzystywać w praktyce.

Nad całością czuwała wychowawczyni p. Beata Guściora. Zapraszamy do galerii.

 


„JESTEM POLKĄ I POLAKIEM”

             W dniach od 8 do 10 listopada 2021 roku świetliczanie zapoznali się z legendami i faktami dotyczącymi powstania Państwa Polskiego. Ponadto młodzi patrioci poznali mapę fizyczną Polski, dzięki czemu na mapie konturowej, wspólnie z wychowawcami świetlicy, zaznaczali i podpisywali główne rzeki naszego kraju, duże miasta, stolicę oraz główne pasma górskie. Aby „oswoić się” z podziałem administracyjnym naszego kraju na województwa, pokolorowali je według uznania.

             Oczywiście zajęcia poświęcone odzyskaniu przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI nie mogły obyć się bez wykonania flagi narodowej oraz godła – pięknych prac plastyczno-technicznych.

             Co odważniejsi ćwiczyli krok marszowy lub defiladowy…. (BS)


 XV POWIATOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ ON LINE -WYNIKI KONKURSU  

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej! JURY KONKURSOWE PREZENTUJE WYNIKI KONKURSU:
Grand Prix otrzymuje Natalia Gazda Szkoła Muzyki Rozrywkowej EMKA w Nowej Dębie.

 

Kategoria I
Klasy IV-VI
1 miejsce
Zespół „Dinki Girls” ZSP w Dąbrowicy

Kategoria II
Klasy VII-VIII
1 miejsce :
Emilia Oklek SP w Cyganach

Liliana Czech SP nr 11 w Tarnobrzegu

2 miejsce:
Natalia Jugo SP nr 10 w Tarnobrzegu

Maja Zioło SP nr 11 w Tarnobrzegu 

3 miejsce:
Julia Podraza SP nr 1 w Mielcu

Maja Czajka SP nr 9 w Tarnobrzegu 

Zespół Neon ZSiP w Baranowie Sandomierskim 

Wyróżnienie:

Julia Burlikowska ZSP w Ślęza