Rok szkolny 2022/2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Hasło: Bo ciągłe klikanie to czasu marnowanie! 

Problem priorytetowy: Spadek zainteresowania uczniów aktywnością fizyczną spowodowany nieumiejętnym planowaniem swojego czasu i nadmiernym skupieniem uwagi na multimediach. 

Cel główny: Zachęcić całą społeczność szkolną do rozwijania i pielęgnowania aktywności fizycznej. 

Cele szczegółowe: 

 • Przekazanie społeczności szkolnej wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka.
 • Zapoznanie z negatywnymi skutkami braku aktywności fizycznej i nadmiernym skupieniem uwagi na multimediach.
 • Dostarczenie wzorców i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych form aktywności fizycznej.
 • Propagowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań życia codziennego.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie oraz informacji na temat form szkolnej i pozaszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia.
 • Kształtowanie umiejętności dobrego gospodarowania swoim czasem uwzględniającej aktywność fizyczną.
 • Zdobycie wiedzy, dającej możliwość wykorzystania jej w życiu codziennym. 

Kryterium sukcesu: 

 • Aktywny udział uczniów w zajęciach ruchowych, wycieczkach pieszych i rowerowych, wycieczkach krajoznawczych, aktywne spędzanie czasu wolnego.
 • Zmniejszenie przypadków niedozwolonego korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji i przerw szkolnych. 

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel: 

 • Informacje i fotorelacje na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku z wykonanych działań.
 • Wystawy prac uczniowskich, wystawy tematyczne.
 • Analiza ankiet.
 • Okresowa obserwacja (arkusze obserwacyjne). 

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Wykonawcy/osoba odpowiedzialna

Potrzebne środki/zasoby

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Zapoznanie uczniów z rolą aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka oraz z negatywnymi skutkami braku tej aktywności.

Prace plastyczne odzwierciedleniem zrozumienie problemu.

Warsztaty dla uczniów – „Bo klikanie to czasu marnowanie”. Przygotowanie gazetek tematycznych, ulotek.

 

cała społeczność szkolna

 

Fotorealacja – informacje na stronie internetowej szkoły.

Promowanie aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka.

Udział uczniów w konkursie.

Zorganizowanie konkursu plastycznego „Ja nie klikam tylko skikam”.

uczniowie/koordynator SzPZ

Nagrody dla zwycięzców konkursu.

Informacja na stronie internetowej szkoły, wystawa prac.

 

Tworzenie w szkole możliwości do aktywnego spędzania czasu.

Udział uczniów w zajęciach.

Organizacja zajęć SKS, wycieczek szkolnych, pieszych i rowerowych, spacerów, zajęć w terenie.

uczniowie/koordynator SzPZ

 

Informacja na stronie internetowej szkoły

Zwrócenie uwagi całej społeczności szkolnej na problem priorytetowy.

 

Co najmniej 75% członków społeczności szkolnej pozytywnie oceni przekazane treści.

Kolportaż ulotek dla członków społeczności szkolnej.

 

rodzice, nauczyciele/koordynator SzPZ

Ulotki i materiały edukacyjne.

 

Wyniki ankiet

Projekt szkolny: „Tydzień Promocji Zdrowia i Profilaktyki”.

Co najmniej 75% uczniów aktywnie weźmie udział.

Organizacja Tygodnia Promocji Zdrowia i Profilaktyki pod hasłem: „Jesteśmy aktywni, nie pasywni”.

Zespół ds. Promocji zdrowia

Wystawa tematyczna.

Informacja i fotorelacja na stronie internetowej szkoły.

Sportowa integracja społeczności szkolnej.

Wszyscy uczniowie wezmą aktywny udział.

 

Dzień Dziecka na sportowo – integracyjna  impreza sportowo-rekreacyjna.

cała społeczność szkolna

 

Informacja i fotorelacja na stronie internetowej szkoły.

Organizacja aktywnych przerw w szkole: „Mała przerwa, duża korzyść”.

Co najmniej 30% uczniów oraz co najmniej 10% pracowników uczestniczy w zajęciach.

Zorganizowanie zajęć ruchowych i tanecznych podczas długich przerw dla uczniów i pracowników szkoły.

Zespół ds. Promocji zdrowia

Sprzęt grający.

Udział i zaangażowanie uczestników, okresowa obserwacja (arkusz obserwacyjny).

 Działania długofalowe realizowane w zakresie szkoły promującej zdrowie: 

 1. Profilaktyka chorób wirusowych w tym koronawirusa SARS CoV -2 - poprzez wprowadzanie i utrwalanie właściwych zasad higieny  – realizowane na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych, tematyczne gazetki szkolne, tablice informacyjne w klasach i na korytarzach szkolnych, procedury korzystania z pracowni szkolnych, szatni, stołówki, biblioteki.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia i dobrych nawyków żywieniowych - realizacja programu „Trzymaj Formę”.
 3. Wzbogacanie diety w warzywa, owoce oraz mleko i produkty mleczne  - realizacja programów: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
 4. Bezpieczeństwo w sieci – „Dzień bezpiecznego Internetu”.
 5. Profilaktyka chorób zakaźnych – udział w akcji „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.
 6. Mobilizowanie uczniów do korzystania ze spacerów i przebywania na świeżym powietrzu - spacer krajobrazowy organizowany z okazji „Dnia Drzewa i Krajobrazu” połączony z tematyką proekologiczną i rolą krajobrazów i ich wpływie na zdrowie i samopoczucie człowieka.
 7. Wspieranie i integrowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym – udział w konkursie „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 8. Dbanie o zdrowie psychiczne poprzez rozbudzanie empatii – szeroka działalność wolontariatu.
 9. Profilaktyka uzależnień.
 10. Promocja sportu i wiedzy o sporcie - udział w Wielkim Teście „Sportowcy dla Niepodległej” na platformie quizizz.com., zajęcia SKS.
 11. Działania proekologiczne – zbiórka baterii, elektrośmieci i nakrętek plastikowych.

 

Zespół ds. Promocji Zdrowia 


 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Hasło: Bo ciągłe klikanie to czasu marnowanie!

Problem priorytetowy: Spadek zainteresowania uczniów aktywnością fizyczną spowodowany nieumiejętnym planowaniem swojego czasu i nadmiernym skupieniem uwagi na multimediach.

Cel główny: Zachęcić całą społeczność szkolną do rozwijania i pielęgnowania aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe:

 • Przekazanie społeczności szkolnej wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka.
 • Zapoznanie z negatywnymi skutkami braku aktywności fizycznej i nadmiernym skupieniem uwagi na multimediach.
 • Dostarczenie wzorców i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych form aktywności fizycznej.
 • Propagowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań życia codziennego.
 • Kształtowanie umiejętności dobrego gospodarowania swoim czasem uwzględniającej aktywność fizyczną.
 • Zdobycie wiedzy, dającej możliwość wykorzystania jej w życiu codziennym.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie oraz informacji na temat form szkolnej i pozaszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia.

Kryterium sukcesu:

 • Aktywny udział uczniów w zajęciach ruchowych, wycieczkach pieszych i rowerowych, wycieczkach krajoznawczych, aktywne spędzanie czasu wolnego.
 • Zmniejszenie przypadków niedozwolonego korzystania z telefonów podczas lekcji i przerw szkolnych.

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel:

 • Informacje i fotorelacje na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku z wykonanych działań.
 • Wystawy prac uczniowskich, wystawy tematyczne.

Realizacja działań szkoły promującej zdrowie w celu wyeliminowania problemu priorytetowego obejmowała:

1. Zapoznanie uczniów z rolą aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka oraz z negatywnymi skutkami braku tej aktywności.

Warsztaty dla uczniów w ramach lekcji biologii poświęcone roli aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka. Organizacja konkursu plastycznego „Ja nie klikam, tylko skikam”  - rola aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka, aktywny etyl życia jako sposób na nadmierne korzystanie z multimediów, korzyści z aktywnego wypoczynku.

2. Projekt szkolny: „Tydzień Promocji Zdrowia i Profilaktyki” – hasło „Jesteśmy aktywni, nie pasywni”

Nasz szkolny tydzień zdrowia zbiegł się z 75 rocznicą utworzenia Światowej Organizacji Zdrowia. Z tej okazji uczniowie klasy VIII poprowadzili audycję radiową poświęconą organizacji WHO. Klasa V zaś w ramach programu "Trzymaj Formę" wykonała wspólny plakat przedstawiający prawidłowy sposób żywienia z uwzględnieniem proporcji pomiędzy poszczególnymi grupami produktów żywnościowych. Z kolei uczniowie klasy VI przygotowali kącik tematyczny na temat roli aktywności fizycznej oraz negatywnych skutków biernego stylu życia czy nadmiernego korzystania z multimediów w czasie wolnym. Ponadto na sali gimnastycznej odbywały się aktywne przerwy pod hasłem "Mała przerwa, duża korzyść". Zabawy ruchowe przy muzyce przygotowały i poprowadziły uczennice klasy VIII. 

3. Tworzenie w szkole możliwości aktywnego spędzania czasu

Promowanie aktywności fizycznej i czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – wycieczki rowerowe na Kaczaki oraz do Nowej Dęby przez ścieżkę edukacyjną Rozalin; wycieczka do kręgielni; wyjazd na lodowisko; spacer krajobrazowy zorganizowany z okazji „Dnia Drzewa i Krajobrazu” połączony z tematyką proekologiczną i rolą krajobrazów w przyrodzie i ich wpływem na zdrowie człowieka; konkurencje i rozgrywki sportowe podczas obchodów Dnia Dziecka; Światowy Dzień biegania w przedszkoluzajęcia wychowania fizycznego i zajęcia SKS.

4. Sportowa integracja społeczności szkolnej.

Promocja sportu i wiedzy o sporcie – udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy; świętowanie Międzynarodowego Dnia Sportu – mini rozgrywki sportowe na długich przerwach; zorganizowanie „V biegu dla Niepodległej”; Udział w Gminnym Turnieju Sportowym o Puchar Burmistrza M. i Gm. Baranów Sandomierski; udział w turnieju sportowym pod nazwą „ Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”, udział w II edycji konkursu „Pho3nix Active School” pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zrealizowane działania z zakresu promocji zdrowia:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia i dobrych nawyków żywieniowych - wprowadzanie warzyw i owoców w diecie, realizacja programu „Trzymaj formę”, udział w programie „Jeż – Edu – Żywienie”.
 2. Wzbogacanie diety w warzywa, owoce oraz mleko i produkty mleczne  - realizacja programów: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
 3. Profilaktyka chorób zakaźnych w tym koronawirusa SARS CoV -2 – Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych - utrwalanie właściwych zasad higieny, tematyczne gazetki szkolne, tablice informacyjne w klasach i na korytarzach szkolnych realizowanie procedur korzystania z pracowni szkolnych, szatni, stołówki, biblioteki.
 4. Ułatwianie uczniom adaptacji do nowych warunków szkolnych – realizacja projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty SP! Serce i Pomoc – adaptacja uczniów klasy III podczas przejścia do klasy IV.
 5. Tworzenie w szkole przyjaznej atmosfery i integrowanie społeczności uczniowskiej –zorganizowanie dni tematycznych w szkole przez Samorząd Uczniowski – Dzień Kropki, Dzień Uśmiechu, Dzień szelki, Dzień Moro, Dzień Pluszowego Misia, Wróżby Andrzejkowe, Mikołajki, Dzień Chłopaka – Dzień Krawata, Tydzień Postaci z Bajek, Dzień Śmiesznej Fryzury, Dzień kundelka; organizacja balu karnawałowego, szkolny kalendarz adwentowy, świąteczny seans filmowy „Rodzina Clausów”, spotkania wigilijne w klasach; pieczenie pierników we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Wiejska Pyza”; wycieczka integracyjna do kina w Mielcu na film „Tedi i szmaragdowa tablica”; wycieczka do Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, wycieczka do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie; wycieczka na spektakl „Sposób na szkołę” do Nowej Dęby; piknik szkolny z okazji narodowego czytania.
 6. Dbanie o zdrowie psychiczne poprzez rozbudzanie empatii – szeroka działalność wolontariatu – zbiórka odzieży, maskotek dla Bartoszka, zbiórka żywności „Dar Serca” dla Hospicjum Ojca Pio w Tarnobrzegu, zbiórka karmy dla zwierząt dla schroniska w Machowie, zbiórka żywności i artykułów chemicznych – Polakom dla Ukrainy; udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła Wrażliwych Serc” – pomoc dla głodujących dzieci.
 7. Kształtowanie równowagi pomiędzy korzystaniem z technologii a tworzeniem relacji poza przestrzenią Internetu – zorganizowanie „Tygodnia dbania o relacje” w ramach  ogólnopolskiego programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo – udział w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, ściana dobrych myśli, wystawa prac plastycznych „Zresetuj swój mózg, czyli jak spędzić czas bez telefonu”, akcja integracja – przerwy taneczne z „belgijką”, poczta życzliwości.
 8. Działania proekologiczne – zbiórka baterii, elektrośmieci i nakrętek plastikowych, udział w akcji „Sprzątanie świata”, zbiórka elektroodpadów, obchody Dnia Ziemi.

Podsumowanie

Działając w ramach szkoły promującej zdrowie w roku 2022/2023 poruszyliśmy istotne zagadnienie – aktywność fizyczna. Jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała i umysłu. Staraliśmy się zachęcić dzieci i młodzież do ruchu, takiego prostego, codziennego. Zwykłego spaceru, przejażdżki na rowerze czy tańca do ulubionej piosenki. Podjęte działania spotkały się z pozytywnym odbiorem napawającym optymizmem.

 

szkolny koordynator SzPZ

Magdalena Pluta-Ślusarz


Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Ja nie klikam, tylko skikam”

– działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie 

 1. 1.     Cele konkursu
 • popularyzacja wiedzy i zwiększenie świadomości uczestników konkursu dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka
 • poznanie negatywnych skutków nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych, komputerów, gier komputerowych itp.
 • poznanie sposobów na radzenie sobie z uzależnieniem od mediów
 • propagowanie aktywnego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu jako sposobu na nadmierne korzystanie z multimediów
 • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tematyką prozdrowotną
 • rozwijanie zdolności twórczych i manualnych
 1. 2.     Organizator konkursu

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach – odpowiedzialny szkolny koordynator programu „Trzymaj formę” i Szkoły Promującej Zdrowie – p. Magdalena Pluta-Ślusarz

 1. 3.     Adresaci i uczestnicy konkursu

 • uczniowie klas I - VIII

 1. 4.     Terminarz konkursu

 • podpisane na odwrocie prace plastyczne należy składać do 21 kwietnia 2023r. do pokoju nauczycielskiego

 1. 5.     Przebieg konkursu

 •  konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych

  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV-VIII
 • uczniowie wykonują pracę plastyczną dowolną techniką (może być praca płaska w formacie przynajmniej A3 lub praca przestrzenna)
 • trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone

 • prace zostaną zaprezentowane na gazetce szkolnej oraz w formie zdjęć na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku

 1. 6.     Tematyka pracy plastycznej

 • wpływ aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka

 • aktywny styl życia jako sposób na nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych, komputerów, internetu, gier komputerowych

 • korzyści płynące z aktywnego wypoczynku

 • negatywne skutki uzależnień od multimediów

 1. 7.     Kryteria oceny prac

 • zgodność z tematyką

 • pomysłowość

 • samodzielność wykonania pracy

 • estetyka i wkład pracy

 1. 8.     Nagrody

 • laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy

 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przydziału nagród

 
 

szkolny koordynator programu „Trzymaj formę”

Magdalena Pluta-Ślusarz

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-06-27
Data publikacji:2024-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Cichoń
Liczba odwiedzin:70