Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Idea projektu edukacyjnego „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

 

Projekt edukacyjny “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” to autorski program Fundacji Dbam o Mój Zasięg, który wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. (Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).

 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Ideą innowacyjnego projektu "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" jest zatem podniesienie świadomości o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych) wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień, a także promowanie inicjatyw podkreślających ważność relacji osobowych, międzyludzkich. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-28
Data publikacji:2021-11-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Cichoń
Liczba odwiedzin:1845