Czerwiec

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2020
 •  HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLI W CZASIE WAKACJI
 • „JEŚLI POTRAFISZ O CZYMŚ MARZYĆ, TO POTRAFISZ TEGO DOKONAĆ”
 • THE BIG CHALLENGE
 • SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAJĄCY
 • ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
 • DZIEŃ OJCA
 • LAPTOPY DLA SZKOŁY
 • „TRZYMAJ FORMĘ, TO SIĘ OPŁACA”
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
 • NAUCZANIE ZDALNE W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 • „PINGWIN 2019 – PANDA 2020”
 • ZABAWA Z MATEMATYKĄ
 • DZIEŃ SPORTU

HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLI W CZASIE WAKACJI

             Harmonogram pracy przedszkoli na terenie Gminy Baranów Sandomierski w okresie wakacji (lipiec/sierpień):

 • Publiczne Przedszkole w Baranowie Sandomierskim: 03.08 – 14.08.2020r.;
 • Publiczne Przedszkole w Dąbrowicy: 29.06 – 10.07.2020r.;
 • Publiczne Przedszkole w Skopaniu: 13.07 – 31.07.2020r.;
 • Publiczne Przedszkole w Ślęzakach: 13.07 – 24.07.2020r.;
 • Publiczne Przedszkole w Woli Baranowskiej: 17.08 – 31.08.2020r.

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że Rodzice którzy są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola w trakcie wakacyjnej pracy naszej placówki, zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w sekretariacie szkoły.


„JEŚLI POTRAFISZ O CZYMŚ MARZYĆ,

TO POTRAFISZ TEGO DOKONAĆ”

             Dnia 26 czerwca 2020 roku uczniowie z naszej szkoły podstawowej odebrali swoje świadectwa szkolne oraz moc nagród wypracowanych podczas zdalnego nauczania, ale nie tylko.

             Po raz pierwszy nie było akademii, Mszy Świętej, uroczystego wręczenia nagród ani oficjalnego pożegnania ósmoklasistów… Chociaż ich młodsi koledzy z klasy siódmej wraz z p. Krzysztofem Sałkiem oraz p. Martą Marek-Byczek przygotowali dla nich pamiątkowe upominki – kubki ze zdjęciem klasowym oraz reprezentanci klasy skierowali do absolwentów naszej placówki kilka ciepłych słów na pożegnanie….

             Tego dnia p. Aneta Wilk, wychowawczyni klasy ósmej, przekazała swoim podopiecznym listy gratulacyjne dla rodziców. Otrzymali je rodzice:

 • Jakuba Małodzińskiego – Pani Beata Małodzińska,
 • Huberta Myszki – Państwo Monika i Tadeusz Myszka,
 • Bartłomieja Ślusarza – Państwo Jolanta i Andrzej Ślusarz,
 • Szymona Ślusarza – Państwo Anna i Zbigniew Ślusarz.

             Tego dnia wychowawcy wręczyli nagrody książkowe lub rzeczowe dla najlepszych uczniów:

 • w klasie I otrzymali je – Emilia Dryka, Hanna Serwan, Dominik Skowron, Karol Stawowy, Radosław Żmuda;
 • w klasie IIZuzanna Bereska, Nikola Kaptur, Aleksandra Marek, Weronika Marek, Bartosz Stawowy;
 • w klasie IIIJulia Burzyńska, Maja Dutkowska, Jan Kadecki, Adrianna Malinowska, Kinga Nowak, Amanda Rup, Antoni Serwan;
 • w klasie VMaria Ślusarz, Mateusz Ślusarz;
 • w klasie VIaMalwina Kłos, Martyna Mrówczyńska;
 • w klasie VIbWiktoria Wilk, Paulina Witoń;
 • w klasie VIIPatrycja Cebula;
 • w klasie VIIIJakub Małodziński, Hubert Myszka, Bartłomiej Ślusarz, Szymon Ślusarz, Oliwia Urbaniak

oraz dyplomy i słodkie upominki za wzorową frekwencję, które otrzymali: Radosław Żmuda (kl. I), Nikola Byczek (kl. II), Bartłomiej Kaczak (kl. II), Weronika Marek (kl. II), Filip Stępień (kl. II), Maja Dutkowska (kl. III), Amelia Serwan (kl. III), Kacper Obara (kl. V), Wiktor Stawowy (kl. VIa), Kacper Stępień (kl. VIb), Paulina Witoń (kl. VIb), Marta Dul (kl. VII), Paulina Węgrzyńska (kl. VII), Ewa Wilk (kl. VII), Konrad Burzyński (kl. VIII), Bartłomiej Obara (kl. VIII), Mikołaj Surowiec (kl. VIII), Bartłomiej Ślusarz (kl. VIII).

             Docenione zostały również osoby „pracujące” w szkolnym sklepiku, przy sprzęcie nagłośniającym, aktywnie działający w samorządzie uczniowskim, wolontariacie.

             Szczególne podziękowania składamy:

Bohaterom dnia codziennego, czyli Rodzicom,

którzy pogodzili obowiązki zawodowe, domowe

i pomagali dzieciom w zdalnym nauczaniu”.

DZIĘKUJEMY!!!


THE BIG CHALLENGE

             Dnia 20 maja 2020 roku dwudziestu ośmiu z klas III-VIII z naszej placówki pod opieką p. Danuty Boczuli, wzięło udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „The Big Challenge”.

             Oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 26 czerwca 2020 roku.

             Wśród reprezentantów naszej szkoły najlepiej spisał się uczeń klasy ósmej, Hubert Myszka, który w naszym zespole zajął I miejsce, zaś w rankingu ogólnopolskim uplasował się na XXII miejscu.


SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAJĄCY

             Dnia 26 czerwca 2020 roku opiekunowie SKO, p. Iwona Kasza oraz p. Izabela Skowron dokonały podsumowania działalności „kasy” w roku szkolnym 2019/2020. Opiekunowie postanowili nagrodzić osoby, które systematycznie wpłacały kwoty na swoje konta pamiątkowymi dyplomami oraz „nagrodą” pieniężną w wysokości 10 zł.

             Osoby nagrodzone to: Zuzanna Bereska (kl. II), Emilia Dryka (kl. I), Jakub Foc (kl. VIb), Nikola Kaptur (kl. II), Szymon Kasza (kl. VIb), Kacper Rzeszut (kl. V), Dominik Skowron (kl. I), Mateusz Ślusarz (kl. V), Hubert Wojnas (kl. I) oraz Oliwia Wojnas (kl. III).


ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

             Dnia 25 czerwca 2020 roku odbyło się oficjalne zakończenie przedszkola. Tego dnia, po ponad trzymiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, przedszkolaki po raz pierwszy i ostatni w bieżącym roku szkolnym, przyszli do przedszkola.

             Tam czekały na nich ich wychowawczynie, p. Ewa Hankus oraz p. Anna Obara-Fornal, które przekazały swoim podopiecznym moc nagród, które wypracowali podczas zdalnego nauczania, i nie tylko. Były to dyplomy za aktywny udział w życiu przedszkolnym oraz dyplomy za udział w zajęciach dodatkowych:

 • języka angielskiego – prowadzonych przez p. Monikę Cichoń,
 • kulinarnych – prowadzonych przez p. Annę Obara-Fornal,
 • matematyczno-przyrodniczych – prowadzonych przez p. Elżbietę Dul,
 • plastycznych – prowadzonych przez p. Ewę Hankus.

             Ponadto sześciolatkowie otrzymali SOWY na pamiątkę ukończenia przedszkola.


DZIEŃ OJCA

„W dzień dzisiejszy Tatku miły,

niech Ci płyną życia chwile,

z duszy, z serca, z całej siły,

więcej czuję – życzę tyle”.

             Dnia 23 czerwca w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca – święto, które jest wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom.

             O swoich Ojcach nie zapomnieli uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej oraz przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami, p. Beatą Guściorą, p. Ewą Hankus oraz p. Anną Obarą-Fornal. Dla swoich ukochanych Tatusiów przygotowali piękne medale, laurki, dyplomy, kartki z życzeniami płynącymi prosto z serc….


LAPTOPY DLA SZKOŁY

             W związku z realizacją przez Gminę Baranów Sandomierski Projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, otrzymaliśmy dnia 22 czerwca 2020 roku od Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprzęt komputerowy, tj. pięć laptopów marki ASUS wraz z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym o łącznej wartości 13 456,20 zł.

             Otrzymany sprzęt posłuży naszym uczniom z rodzin wielodzietnych w procesie zdalnego nauczania, jeśli będzie taka potrzeba od września. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie do stacjonarnego nauczania, sprzęt komputerowy zostanie wykorzystywany w pracy codziennej.


„TRZYMAJ FORMĘ, TO SIĘ OPŁACA”

             Dnia 17 czerwca 2020 roku został podsumowany wojewódzki konkurs na plakat „Trzymaj Formę, to się opłaca”. W konkursie wzięli udział uczniowie z pięćdziesięciu szkół województwa podkarpackiego, którzy wykonali sto trzydzieści prac plastycznych.

             Komisja konkursowa przyznała dziesięć równorzędnych nagród. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń klasy ósmej z naszej placówki, Bartłomiej Kasza.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

              W bieżącym roku szkolnym w wyniku panowania epidemii koronawirusa ósmoklasiści egzamin pisali dopiero w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku. Nasi ósmoklasiści sprawdzali swoją wiedzę:

 • 16 czerwca – z języka polskiego,
 • 17 czerwca – z matematyki,
 • 18 czerwca – z języka angielskiego.

             Jak im poszło? Tego dowiemy się dopiero w lipcu….


NAUCZANIE ZDALNE W PRZEDSZKOLU

I W SZKOLE PODSTAWOWEJ

              Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 26 czerwca 2020 roku będzie prowadzone „nauczanie zdalne”.

             Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi MEN nadal prowadzone są w szkole zajęcia rewalidacyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz konsultacje dla uczniów klas I-VIII po wcześniejszym podpisaniu zgody przez rodzica.

             Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

 • 16 czerwca 2020r. – język polski – godz. 9:00 (120 min + 60 min);
 • 17 czerwca 2020r. – matematyka – godz. 9:00 (100 min + 50 min);
 • 18 czerwca 2020r. – język angielski – godz. 9:00 (90 min + 45 min).

             Szczegółowe wytyczne dla ucznia i rodzica znajdują się w załączniku.

             Przypominamy również o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

 • 11.06.2020r. – Boże Ciało – dla zespołu;
 • 12.06.2020r. – dla uczniów szkoły podstawowej;
 • 16-18.06.2020r. – dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej.

„PINGWIN 2019 – PANDA 2020”

             Dnia 22 listopada 2019 roku w naszej szkole został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „PINGWIN 2019”. Wzięło w nim udział czternastu uczniów z naszej placówki, którzy sprawdzali swoją wiedzę z matematyki.

             Oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 23 stycznia 2020 roku.

             Dyplom laureata oraz nagrodę książkową za zajęcie V miejsca zdobył Jakub Małodziński (kl. VIII), zaś wyróżnienie za zajęcie:

 • VII miejscaBartłomiej Ślusarz (kl. VIII),
 • VIII miejsca Mikołaj Surowiec (kl. VIII),
 • IX miejscaHubert Myszka (kl. VIII).

             Z kolei dnia 5 czerwca 2020 roku siedmiu uczniów z naszej placówki wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „PANDA 2020”. Tym razem test z matematyki pisali w swoich domach on-line.

             Oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 10 czerwca 2020 roku.

             Wyróżnienie za zajęcie X miejsca wywalczyła Maria Ślusarz (kl. V).


ZABAWA Z MATEMATYKĄ

             W dniach od 2 do 5 czerwca 2020 roku uczniowie z naszej placówki brali udział w szkolnej rywalizacji pod hasłem „Zabawa z matematyką”.

             Codziennie, poprzez dziennik elektroniczny librus, uczniowie otrzymywali do „rozwiązania” zadania z kategorii:

  • rebusy matematyczne,
  • zagadki logiczne,
  • trójkąty-kwadraty,
  • sudoku.

             Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach:

 • klasy I-III:
  • I miejsce ex aequo: Julia Bałata (kl. III) oraz Dominik Skowron (kl. I);
  • II miejsce ex aequo: Nikola Byczek (kl. II), Maja Dutkowska (kl. III) oraz Adrianna Malinowska (kl. III),
  • III miejsce ex aequo: Weronika Marek (kl. II) oraz Amanda Rup (kl. III),
 • klasy V-VI:
  • I miejsce ex aequo: Sylwia Rożnowska (kl. VIb), Wiktor Stawowy (kl. VIa), Mateusz Ślusarz (kl. V), Paulina Witoń (kl. VIb),
  • II miejsce ex aequo: Patryk Bałata (kl. V), Szymon Kasza (kl. VIb), Malwina Kłos (kl. VIa), Szymon Kochowski (kl. VIa),
  • III miejsce ex aequo: Jakub Foc (kl. VIb), Kornelia Rożnowska (kl. V) oraz Alicja Trojnacka (kl. VIa),
 • klasy VII-VIII:
  • II miejsce ex aequo: Bartłomiej Kasza (kl. VIII) oraz Zuzanna Malinowska (kl. VIII);
  • III miejsce: Patrycja Cebula (kl. VII).

             Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w matematycznej zabawie zorganizowanej przez p. Iwonę Kaszę, p. Krzysztofa Sałka oraz p. Beatę Szewc.


DZIEŃ SPORTU

             Co roku w naszym zespole Dzień Dziecka połączony był z Dniem Dziecka oraz ze świętem szkoły podstawowej. W tym roku wszystko odbywało się inaczej. Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez rząd z powodu koronawirusa w tym roku Szkolny Dzień Sportu przebiegał w naszej placówce inaczej.

             Dnia 1 czerwca 2020 roku uczniowie rywalizację sportową rozpoczęli od rozwiązania testu z edukacji zdrowotnej na platformie quizizz.com. Najlepiej z testem poradzili sobie: Wiktoria Wilk (kl. VIb), Zuzanna Malinowska (kl. VIII), Bartłomiej Kasza (kl. VIII), Patryk Bałata (kl. V) oraz Amanda Rup (kl. III).

             Po konkursie wiedzy odbył się „12 minutowy bieg po zdrowie”. Uczestnicy biegu sami wybrali sobie trasę biegu. Wyzwania podjęli się: Julia Bałata (kl. III), Patryk Bałata (kl. V), Julia Burlikowska (kl. VIb), Patrycja Cebula (kl. VII), Maja Dutkowska (kl. III), Bartłomiej Kasza (kl. VIII), Szymon Kasza (kl. VIb), Martyna Mrówczyńska (kl. VIa), Hubert Myszka (kl. VIII), Bartłomiej Ślusarz (kl. VIII), Mateusz Ślusarz (kl. V), Szymon Ślusarz (kl. VIII), Wikoria Wilk (kl. VIb) oraz p. Aneta Wilk.

             Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie sportowej zorganizowanej przez p. Marka Mrzygłóda oraz p. Pawła Wilka.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-07
Data publikacji:2020-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Szewc Beata
Liczba odwiedzin:2783