Maj

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2020
 •  „PRYMAS WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY”
 • „MAMA TO OSOBA, KTÓRA ZASTĄPI KAŻDEGO, ALE NIKT NIE ZASTĄPI MAMY”
 • „MAMA I TATA TO NAJWAŻNIEJSZE SŁOWA ŚWIATA”
 • NAUCZANIE ZDALNE W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLĘZAKACH
 • „WIELCY POLACY W OCZACH DZIECI: JAN PAWEŁ II I STEFAN WYSZYŃSKI”
 • ZDALNA SZKOŁA
 • SŁYNNE BUDOWLE
 • SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI
 • DZIEŃ KSIĄŻKI I TYDZIEŃ BIBLIOTEKI
 • „ŻYCIE WIERSZEM PISANE”
 • „LASOWIACKIE ŹRÓDŁA”
 • „WIOSENNA ŁĄKA W BARWACH TONIE”
 • „RZEKI POLSKI”
 • „OJCZYZNA W MOIM SERCU”

„PRYMAS WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY”

             Dnia 28 maja 2020 roku przypada kolejna rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona naszej szkoły podstawowej. Aby uczcić pamięć Prymasa Tysiąclecia nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

             Projekt miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez promowanie haseł i wartości bliskich Prymasowi Tysiąclecia, którego życie i dzieło nierozerwalnie związane było z polską historią, walką o wolność i niepodległość Ojczyzny.

             W ramach projektu wpisane były zadania związane z nadchodzącą beatyfikacją Kardynała. Uczniowie z naszej szkoły zrealizowali następujące zadania:

 1. Dziękuję Ci Prymasie” – list otwarty lub wiersz uczniowski:
 • I miejsceMaria Ślusarz (kl. V);
 • II miejsceBartosz Tomczyk (kl. V);
 • III miejsceMalwina Kłos (kl. VIa).
 1. Człowiek niezwykłej miary” – prezentacja multimedialna wykonana przez Huberta Myszkę (kl. VIII).
 2. ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień” – prace plastyczne:
 • I miejsce ex aequoMaja Dutkowska (kl. III) oraz Kacper Rzeszut (kl. V).
 1. Wykonanie plakatów z cytatami Kardynała Stefana Wyszyńskiego pogrupowanych według tematów: „Ojczyzna, naród, patriotyzm” oraz „Rodzina, dom, człowiek”:
 • I miejsceBartłomiej Kasza (kl. VIII);
 • II miejsceSzymon Kasza (kl. VIb);
 • III miejsceBartosz Stawowy (kl. II);
 • wyróżnienie: Nikola Byczek (kl. II).
 1. Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość beatyfikacji:
 • I miejsceMateusz Ślusarz (kl. V);
 • II miejsceKacper Trela (kl. II);
 • III miejsceMaja Dutkowska (kl. III);
 • wyróżnienie: Karolina Krząstek (kl. II) oraz Bartłomiej Kasza (kl. VIII).

             Nad realizacją poszczególnych zadań w projekcie czuwały p. Anna Cieśla oraz p. Agnieszka Szymczyk.


„MAMA TO OSOBA, KTÓRA ZASTĄPI KAŻDEGO,

ALE NIKT NIE ZASTĄPI MAMY”

              Dnia 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki.

             O swoich ukochanych MAMACH nie zapomnieli również uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Pod czujnym okiem swoich wychowawczyń – p. Krystyny Dryki, p. Beaty Guściory oraz p. Beaty Małodzińskiej, nasi milusińscy przygotowali dla swoich mam cudowne niespodzianki. Były to piękne opowiadania, wiersze, laurki, portrety rodzicielek….


„MAMA I TATA TO NAJWAŻNIEJSZE SŁOWA ŚWIATA”

              W dniach od 22 do 26 maja 2020 roku najmłodsi członkowie naszej społeczności szkolnej, przedszkolaki, pod czujnym okiem swoich wychowawczyń – p. Ewy Hankus oraz p. Anny Obary-Fornal przygotowywali prace poświęcone swoim RODZICOM. Były to piękne portrety rodziców wraz z ciepłymi słowami o nich, własnoręcznie wykonane ramki na zdjęcia rodzinne, laurki, kwiaty oraz CERTYFIKATY dla najlepszej MAMY.

             Chociaż w tym roku szkolnym nie było akademii – wierszy i piosenek w wykonaniu naszych milusińskich, to nie zapomnieli oni o swoich ukochanych RODZICACH….


NAUCZANIE ZDALNE W PRZEDSZKOLU

I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLĘZAKACH

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że od 15 kwietnia do 7 czerwca 2020 roku zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nadal będzie prowadzone „nauczanie zdalne”. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się dzienniku elektronicznym (https://portal.librus.pl).

             Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 21-23.04.2020r. nie odbędą się egzaminy ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty odbędzie sie w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku.

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że praca Publicznego Przedszkola w Ślęzakach jest nadal zawieszona. Decyzja została podjęta w porozumieniu z Organem Prowadzącym wskutek braku deklaracji ze strony rodziców o powrocie dzieci do przedszkola od 6 maja 2020 r. Prosimy o śledzenie informacji, dotyczących pracy przedszkola i szkoły.

             Zgodnie z rozporządzeniem MEN uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i bezpośredniego prowadzenia zajęć:

 • od 18 maja możliwe jest, za zgodą rodziców, prowadzenie bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju;
 • od 25 maja do 7 czerwca zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
 • od 25 maja do 7 czerwca uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności przedmiotów egzaminacyjnych;
 • od 1 do 7 czerwca uczniowie klas I-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych (dydaktycznych), czy konsultacjach zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia ucznia. Informację należy przesłać poprzez dziennik librus do dyrektora placówki, a także powiadomić wychowawcę klasy.


„WIELCY POLACY W OCZACH DZIECI:

JAN PAWEŁ II I STEFAN WYSZYŃSKI”

             W maju, jak w żadnym miesiącu, znajduje się wiele dni poświeconych wydarzeniom historycznych, osobom, świętom rodzinnym ważnym dla każdego Polaka.

             Dla społeczności naszej szkoły ważny jest dzień 18 maja, dzień urodzin Jana Pawła II oraz 28 maj, dzień śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aby uczcić dwóch Wielkich Polaków wychowawcy świetlicy, p. Iwona Kasza, p. Grzegorz Koptyra oraz p. Beata Szewc, zorganizowali konkurs plastyczny pod hasłem „Wielcy Polacy w oczach dzieci”.

             W dniach od 1 do 24 maja uczniowie z naszego zespołu przesyłali prace konkursowe.

             Wśród nadesłanych prac organizatorzy nagrodzili prace następujących uczniów: Julii Abram (przedszkole), Bartłomieja Kaszy (kl. VIII), Szymona Kaszy (kl. VIb), Marii Ślusarz (kl. V) oraz Mateusza Ślusarza (kl. V).

             Gratulujemy nagrodzonym.


ZDALNA SZKOŁA

             W związku z realizacją przez Gminę Baranów Sandomierski Projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, otrzymaliśmy dnia 20 maja 2020 roku od Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprzęt komputerowy, tj. trzy laptopy marki Asus wraz z zestawem słuchawkowym o łącznej wartości 7823,97 zł.

             Otrzymany sprzęt posłuży naszym uczniom w procesie zdalnego nauczania. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie do stacjonarnego nauczania, sprzęt komputerowy zostanie wykorzystywany w pracy codziennej.


SŁYNNE BUDOWLE

             Na świecie istnieje wiele budowli, które chciałby zobaczyć „na żywo” każdy z nas. Powstały one nie tylko po to, aby ukazać potęgę danego państwa, ale aby oddać cześć bogom, władcom, bohaterom narodowym, itp.

             W podróż po ciekawych miejscach, gdzie możemy spotkać charakterystyczne budowle, zabrali nas pierwszoklasiści wraz ze swoją wychowawczynią, p. Beatą Małodzińską.

             Nasi milusińscy przygotowali projekt klasowy pod hasłem „Słynne budowle”, który był gotowy na 18 maja 2020 roku. Podczas oglądania prac plastyczno-technicznych członków społeczności szkolnej sami możemy przeanalizować swoje skojarzenia z budowlami.


SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

           W dniach od 18 do 22 maja 2020 roku w naszym zespole trwał „Szkolny Tydzień Profilaktyki”. Podczas niego poruszane były zagadnienia, które dotyczą każdego z nas:

 • 19 maj – „Dzień Bezpiecznego Internetu”, czyli przypomniano zasady bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • 20 maj – „Stop dopalaczom i narkotykom!”: zgodnie z hasłem dnia przypomniano uczniom o negatywnych skutkach tych substancji na organizm człowieka;
 • 21 maj – „Nie spal się na starcie”: tego dnia zaprezentowano prace uczniów dotyczące negatywnego wpływu palenia papierosów na nasze zdrowie;
 • 22 maj – „Dzień Zdrowego Śniadania”: podkreślono wagę śniadania w życiu każdego z nas. Tego dnia zwrócono uwagę również na to, co powinniśmy jeść, jak często, itp.

             Nad przebiegiem tygodnia profilaktyki czuwały p. Aneta Wilk oraz p. Monika Cichoń.


DZIEŃ KSIĄŻKI I TYDZIEŃ BIBLIOTEKI

             W dniach od 11 do 15 maja 2020 roku w naszym zespole trwał „Tydzień Biblioteki” połączony z Dniem Książki.

             Uczniowie z naszej placówki poprzez swoje prace plastyczne ukazywali swoje pasje czytelnicze, zachęcali swoich kolegów do czytania książek oraz dzielili się swoją refleksją na temat przeczytanych przez siebie książek.

             Prace plastyczne wykonali: Maja Dutkowska (kl. III), Bartłomiej Kasza (kl. VIII), Szymon Kasza (kl. VIb), Malwina Kłos (kl. VIa) oraz Kacper Rzeszut (kl. V).

             Koordynatorem konkursu była p. Anna Cieśla.


„ŻYCIE WIERSZEM PISANE”

             Dnia 15 maja 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu literackiego skierowanego do Młodych Talentów pod hasłem „Życie wierszem pisane” zorganizowanego przez bibliotekę w Baranowie Sandomierskim. Udział w nim wzięło dziewięciu uczniów.

             Wśród nagrodzonych prac znalazły się wiersze uczennic z naszej placówki. W kategorii I – klasy IV-VIII I miejsce zajęła Maria Ślusarz (kl. V) za wiersz „Czy to wiosna, czy …?” oraz wyróżnienie wywalczyła Patrycja Cebula (kl. VII) za zestaw wierszy.


„LASOWIACKIE ŹRÓDŁA”

             Dnia 15 maja 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego na najładniejszą zakładkę do książki pt. „Lasowiackie źródła” zorganizowanego przez bibliotekę w Baranowie Sandomierskim. Wpłynęło siedemdziesiąt prac.

             Wśród nagrodzonych prac znalazła się zakładka wykonana przez uczennicę z naszej szkoły. W kategorii II – klasy II-IV I miejsce zajęła Maja Dutkowska (kl. III).

             Wszystkie nagrodzone zakładki zostały wydrukowane. Można je otrzymać podczas wizyty w bibliotece w Baranowie Sandomierskim lub w bibliotekach filialnych na terenie gminy.


„WIOSENNA ŁĄKA W BARWACH TONIE”

                Drugoklasiści z naszej placówki wzięli udział w klasowym projekcie pod hasłem „Wiosenna łąka w barwach tonie”, którego koordynatorem była p. Krystyna Dryka.

             Nasi milusińscy wykonali piękne prace plastyczno-techniczne prezentujące piękno łąk, napisali opowiadania o ogrodach oraz zaprezentowali obserwację otaczającej przyrody. Efekt końcowy ich pracy był gotowy na 12 maja 2020 roku.


„RZEKI POLSKI”

             Trzecioklasiści z naszej placówki wzięli udział w klasowym projekcie pod hasłem „Rzeki Polski”, którego koordynatorem była p. Beata Guściora.

             Nasi milusińscy przygotowali piękne plakaty prezentujące walory przyrodnicze rzek, florę i faunę pobliskiego otoczenia. Końcowy efekt ich pracy, w formie prezentacji, był gotowy na 6 maja 2020 roku.

             Warto również zwrócić uwagę, że na zajęciach z edukacji polonistycznej nasi trzecioklasiści przygotowali emotikony. Odbyło się to podczas lekcji, na której była omawiana rolo uczuć.


„OJCZYZNA W MOIM SERCU”

             Uczniowie z naszego zespołu mimo, że nie uczęszczają do szkoły nie zapomnieli o świętach majowych, ważnych dla każdego Polaka: Dniu Flagi oraz Konstytucji 3 Maja. Chętnie wzięli udział w konkursie pod hasłem „Ojczyzna w moim sercu”.

             Komisja konkursowa ustaliła, że wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wywalczyli I miejsce.

             Uczestnicy szkolnego konkursu z naszej placówki rywalizowali w czterech kategoriach:

 • praca plastyczna – klasy I-III: Nikola Byczek (kl. II), Emilia Dryka (kl. I), Maja Dutkowska (kl. III), Bartłomiej Kaczak (kl. II), Katarzyna Krutysza (kl. III), Dominik Skowron (kl. I), Bartosz Stawowy (kl. I), Kacper Trela (kl. II);
 • wiersz, list, opowiadanie, … – klasy V-VI: Patryk Bałata (kl. V), Julia Burlikowska (kl. VIb), Jakub Foc (kl. VIb), Malwina Kłos (VIa), Kornelia Lis (kl. VIb), Martyna Mrówczyńska (kl. VIa), Mateusz Ślusarz (kl. V), Wiktoria Wilk (VIb), Paulina Witoń (kl. VIb);
 • prezentacja multimedialna – klasy VII-VIII: Patrycja Cebula (kl. VII), Hubert Myszka (kl. VIII), Wiktoria Nowak (kl. VIII), Bartłomiej Ślusarz (kl. VIII), Szymon Ślusarz (kl. VIII);
 • „Legendy Polskie” oraz pocztówki z Polski – przedszkolaki: Julia Abram, Wojciech Bańka, Oliwia Bartylak, Jakub Dutkowski, Marcelina Dutkowska, Karol Giza, Jan Gnat, Mikołaj Kaczak, Kacper Klich, Franciszek Kolano, Nadia Kraciuk, Patryk Stawowy, Tymoteusz Szlęzak, Mateusz Rozmus, Weronika Rzeszut, Monika Turbak, Ksawery Tyza, Wiktoria Wasylkiewicz.

             Głównym koordynatorem konkursu była p. Ewa Krasoń, która współpracowała z p. Anną Cieślą, p. Ewą Hankus, p. Anną Obara-Fornal oraz p. Agnieszką Szymczyk.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-07
Data publikacji:2020-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Szewc Beata
Liczba odwiedzin:2772