Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Model Szkoły Promującej Zdrowie

Uwzględnia trzy poziomy:

  • warunki dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie
  • główne obszary działań
  • oczekiwane efekty

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Skład Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2023/2024:

Szkolny koordynator: 

p. Marzena Ścipień/ p. Aneta Wilk

Członkowie zespołu: 

p. Krzysztof Sałek - nauczyciel informatyki

p. Grzegorz Koptyra - nauczyciel wychowania fizycznego

p. Aneta Wilk - pedagog szkolny

p. Marzena Ścipień - opiekun samorządu szkolnego

p. Beata Ciołek - higienistka szkolna

p. Marta Foc - pracownik niepedagogiczny

p. Agnieszka Figacz - przewodnicząca Rady Rodziców

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-13
Data publikacji:2021-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Durtka
Liczba odwiedzin:3453