Trzymaj formę

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PLAN PRACY PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ” – zmodyfikowany na możliwości realizacji on-line.                           

Cel główny: zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele:

 1. Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
 2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
 3. Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Realizacja programu:

 1. Program realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Uczestnikami programu są uczniowie klasy VI i VII.
 3. Program realizowany jest na lekcjach biologii, wychowania fizycznego, godzinach wychowawczych oraz na zajęciach pozalekcyjnych.
 4.  Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.

Realizacja programu obejmuje:

 1. Opracowanie planu realizacji zadań programu „Trzymaj formę”.
 2. Zajęcia tematyczne – on line:
 • Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta (tematyka: talerz zdrowia – produkty i ich rola w diecie, rozkład posiłków w ciągu dnia, wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych, zagrożenia związane z niewłaściwym odżywianiem).
 • Wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia.
 • Elementy edukacji konsumenckiej.
 1. Propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia opracowanych według Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie, piramida zdrowego żywienia – plakaty, ulotki, gazetki szkolne, informacje dla rodziców.
 2. Dlaczego warto jeść te warzywa i owoce? – prezentacje multimedialne – uczniowie klasy VI.
 3. Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych? – analiza etykiet produktów spożywczych – uczniowie klasy VI.
 4. Życie bez nałogu – profilaktyka palenia tytoniu – plakaty tematyczne klasa VII.
 5. BMI – wskaźnik prawidłowej masy ciał – badania – klasa VII.
 6. Fast food – czym jest i dlaczego należy go unikać? – prezentacja multimedialna – klasa VII.
 7. Organizacja konkursu (quizu) wiedzy o żywności i żywieniu dla uczniów realizujących program.  – forma stacjonarna lub on-line.
 8. Konkurs plastyczny – Aktywność fizyczna, a zdrowie człowieka dla uczniów realizujących program.
 9. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne formy  zajęć i działań pozalekcyjnych.

Podsumowanie programu:

1. Podsumowanie realizacji zadań programu „Trzymaj formę” – sporządzenie sprawozdania i przygotowanie podsumowującej prezentacji multimedialnej.

 

 

                                                                                              szkolny koordynator programu „Trzymaj formę”

                                                                                                              Magdalena Pluta-Ślusarz

 

Harmonogram działań programu „Trzymaj Formę”.

L.p.

Zadanie

Uwagi o realizacji

Termin

1.

1. Opracowanie planu realizacji zadań programu „Trzymaj formę”.

plan zakłada realizację w trybie zdalnym

I 2021

2.

Propagowanie wiedzy dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

zajęcia tematyczne – on line za pośrednictwem MS Teams:

Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta (talerz zdrowia – produkty i ich rola w diecie, rozkład posiłków w ciągu dnia, wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych, zagrożenia związane z niewłaściwym odżywianiem)

Wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia.

Elementy edukacji konsumenckiej.

II, III 2021

3.

Propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia opracowanych według Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie, piramida zdrowego żywienia.

ulotki, plakaty, gazetki szkolne, pedagogizacja rodziców – informacje przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego

cały okres realizacji  harmonogramu

4.

Dlaczego warto jeść te warzywa i owoce?

prezentacje multimedialne – klasa VI

IV 2021

5.

Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych?

analiza etykiet produktów spożywczych – klasa VI

IV 2021

6.

Życie bez nałogu – profilaktyka palenia tytoniu.

plakaty – klasa VII

II 2021

7.

BMI – wskaźnik prawidłowej masy ciał

badania – klasa VII

III 2021

8.

Fast food – czym jest i dlaczego należy go unikać?

prezentacje – klasa VII

IV 2021

9.

Organizacja konkursu (quizu) wiedzy o żywności i żywieniu dla uczniów realizujących program.  – forma stacjonarna lub on-line.

konkurs – klasy realizujące program

V 2021

10.

Konkurs plastyczny – Aktywność fizyczna, a zdrowie człowieka.

konkurs plastyczny – klasy realizujące program

V 2021

11.

Propagowanie aktywnego stylu życia.

 

zajęcia w-f, zajęcia pozalekcyjne, aktywne zadania domowe

cały okres realizacji  harmonogramu

12.

Podsumowanie realizacji zadań programu „Trzymaj formę” .

sporządzenie sprawozdania i przygotowanie podsumowującej prezentacji multimedialnej

VI 2021

 

 

                                                                                              szkolny koordynator programu „Trzymaj formę”

                                                                                                              Magdalena Pluta-Ślusarz

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-13
Data publikacji:2021-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Durtka
Liczba odwiedzin:391