Trzymaj formę

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PLAN PRACY PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ” – zmodyfikowany na możliwości realizacji on-line.                           

Cel główny: zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele:

 1. Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
 2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
 3. Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Realizacja programu:

 1. Program realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Uczestnikami programu są uczniowie klasy VI i VII.
 3. Program realizowany jest na lekcjach biologii, wychowania fizycznego, godzinach wychowawczych oraz na zajęciach pozalekcyjnych.
 4.  Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.

Realizacja programu obejmuje:

1. Opracowanie planu realizacji zadań programu „Trzymaj formę”.
2. Zajęcia tematyczne – on line:
- Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta (tematyka: talerz zdrowia – produkty i ich rola w diecie, rozkład posiłków w ciągu dnia, wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych, zagrożenia związane z niewłaściwym odżywianiem).
- Wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia.
- Elementy edukacji konsumenckiej.
3. Propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia opracowanych według Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie, piramida zdrowego żywienia – plakaty, ulotki, gazetki szkolne, informacje dla rodziców.
4. 
Dlaczego warto jeść te warzywa i owoce? – prezentacje multimedialne – uczniowie klasy VI.
5. 
Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych? – analiza etykiet produktów spożywczych – uczniowie klasy VI.
6. 
Życie bez nałogu – profilaktyka palenia tytoniu – plakaty tematyczne klasa VII.
7. 
BMI – wskaźnik prawidłowej masy ciał – badania – klasa VII.
8. 
Fast food – czym jest i dlaczego należy go unikać? – prezentacja multimedialna – klasa VII.
9. 
Organizacja konkursu (quizu) wiedzy o żywności i żywieniu dla uczniów realizujących program.  – forma stacjonarna lub on-line.
10. 
Konkurs plastyczny – Aktywność fizyczna, a zdrowie człowieka dla uczniów realizujących program.
11. 
Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne formy  zajęć i działań pozalekcyjnych.

Podsumowanie programu:

1. Podsumowanie realizacji zadań programu „Trzymaj formę” – sporządzenie sprawozdania i przygotowanie podsumowującej prezentacji multimedialnej.

 

                                                                                              szkolny koordynator programu „Trzymaj formę”

                                                                                                              Magdalena Pluta-Ślusarz

 

Harmonogram działań programu „Trzymaj Formę”

L.p.

Zadanie

Uwagi o realizacji

Termin

1.

1. Opracowanie planu realizacji zadań programu „Trzymaj formę”.

plan zakłada realizację w trybie zdalnym

I 2021

2.

Propagowanie wiedzy dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

zajęcia tematyczne – on line za pośrednictwem MS Teams:

Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta (talerz zdrowia – produkty i ich rola w diecie, rozkład posiłków w ciągu dnia, wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych, zagrożenia związane z niewłaściwym odżywianiem)

Wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia.

Elementy edukacji konsumenckiej.

II, III 2021

3.

Propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia opracowanych według Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie, piramida zdrowego żywienia.

ulotki, plakaty, gazetki szkolne, pedagogizacja rodziców – informacje przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego

cały okres realizacji  harmonogramu

4.

Dlaczego warto jeść te warzywa i owoce?

prezentacje multimedialne – klasa VI

IV 2021

5.

Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych?

analiza etykiet produktów spożywczych – klasa VI

IV 2021

6.

Życie bez nałogu – profilaktyka palenia tytoniu.

plakaty – klasa VII

II 2021

7.

BMI – wskaźnik prawidłowej masy ciał

badania – klasa VII

III 2021

8.

Fast food – czym jest i dlaczego należy go unikać?

prezentacje – klasa VII

IV 2021

9.

Organizacja konkursu (quizu) wiedzy o żywności i żywieniu dla uczniów realizujących program.  – forma stacjonarna lub on-line.

konkurs – klasy realizujące program

V 2021

10.

Konkurs plastyczny – Aktywność fizyczna, a zdrowie człowieka.

konkurs plastyczny – klasy realizujące program

V 2021

11.

Propagowanie aktywnego stylu życia.

 

zajęcia w-f, zajęcia pozalekcyjne, aktywne zadania domowe

cały okres realizacji  harmonogramu

12.

Podsumowanie realizacji zadań programu „Trzymaj formę” .

sporządzenie sprawozdania i przygotowanie podsumowującej prezentacji multimedialnej

VI 2021

 

                                                                                              szkolny koordynator programu „Trzymaj formę”

                                                                                                              Magdalena Pluta-Ślusarz

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ”

Realizacja programu:

 1. Program realizowany był w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Uczestnikami programu byli uczniowie klasy VI i VII.
 3. Program realizowany był na lekcjach biologii, wychowania fizycznego, godzinach wychowawczych oraz na zajęciach pozalekcyjnych.
 4.  Program skierowany był do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.

Realizując program podjęliśmy działania:

1. Opracowaliśmy plan oraz harmonogram realizacji zadań programu „Trzymaj formę”.

2. Uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w zajęciach  on line o tematyce:

 • Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta.
 • Wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia.
 • Elementy edukacji konsumenckiej.

3. W ramach propagowania i wdrażania właściwych nawyków żywieniowych uczniowie zaprojektowali ulotki informacyjne. Materiały zawierały 10 zasad prawidłowego żywienia, zalety aktywności fizycznej, zagrożenia związane z żywnością typu Fast food oraz instrukcję obliczania wskaźnika BMI. Ulotki za pośrednictwem dziennika elektronicznego trafiły do rodziców naszych uczniów.

4. Uczniowie klasy VI przygotowali prezentacje multimedialne zatytułowane: „Dlaczego warto jeść ten owoc?” „Dlaczego warto jeść to warzywo?”.

5. W ramach edukacji konsumenckiej uczniowie klasy VI analizowali etykiety produktów spożywczych. Poznali prawa konsumenta oraz znakowanie produktów, czyli co powinno znajdować się na etykiecie produktów spożywczych. Dowiedzieli się także, jak nie marnować żywności odpowiednio ją przechowując w domu lub robiąc dania z tzw. „resztek” takie jak pizza, zapiekanki czy omlety. Analizując etykiety różnych produktów poszukiwali takich informacji jak: wartość odżywcza, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, dodatki do żywności, pojemność lub waga oraz wykaz substancji alergennych. Poznali również, czym jest znakowanie RWS (referencyjna wartość spożycia), czyli typowe ilości składników odżywczych, które powinny być spożywane w ciągu doby przez większość osób.

6. Uczniowie klasy VII wzięli udział w zajęciach poświęconych uzależnieniom, w szczególności uzależnieniu od palenia tytoniu. Wykonali gazetkę tematyczną oraz plakaty informujące o zagrożeniach związanych z paleniem tytoniu. Poznali także inne substancje i zachowania, które mogą uzależniać zarówno fizycznie jak i psychicznie oraz przyczyny sięgania po środki uzależniające.

7. Uczniowie klasy VII przeprowadzili pomiary wzrostu i wagi własnego ciała, a następnie obliczali i interpretowali swoje wskaźniki prawidłowej masy ciała (BMI).

8. Uczniowie klasy VII przygotowali prezentacje multimedialne poświęcone żywności typu „fast food”, czyli przygotowywanej na szybko i posiadającej  wysoką wartość kaloryczną, ze względu na dużą zawartość tłuszczów i węglowodanów, przy równoczesnym niedoborze cennych dla organizmu substancji – błonnika, witamin i minerałów.

9. Uczniowie realizujący program wzięli też udział w Quizie wiedzy o żywności i żywieniu za pośrednictwem platformy MS Forms.

10. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny promujący aktywność fizyczną i jej pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka – „Aktywność fizyczna, a zdrowie człowieka”. Zwycięzcami okazali się: Zuzanna Smykla (kl. VI), Patryk Bałata (kl. VI) oraz Paulina Witoń (kl. VII).

11. Systematycznie promowaliśmy aktywność fizyczną poprzez zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia SKS, spacery, zajęcia w terenie, spacery krajobrazowe.

12. Uczniowie realizujący program pracowali metodą projektu składającego się z cyklu zadań. Za każde wykonane zadanie zdobywali punkty, które sumowały się. Wśród najbardziej aktywnych uczestników projektu, największą sumę punktów za wykonane zadania otrzymali: Zuzanna Smykla (kl. VI), Mateusz Ślusarz (kl. VI), Paulina Witoń (kl. VII) oraz Wiktoria Wilk (kl. VII). Na wyróżnienie zasługują również pozostali zaangażowani uczniowie: Kacper Rzeszut, Kamil Chmielowiec, Malwina Kłos, Wiktor Stawowy, Julia Burlikowska, Krzysztof Figacz, Jakub Foc, Szymon Kasza oraz Sylwia Rożnowska. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody, które zostały uroczyście wręczone przez Panią Dyrektor podczas obchodów Dnia Dziecka. Tego dnia odbył się także kolportaż ulotek przygotowanych przez uczniów, skierowany do całej społeczności szkolnej.

13. Dokonaliśmy podsumowania działań i sporządziliśmy sprawozdanie z realizacji programu „Trzymaj formę”.

Podsumowanie:

            Realizując program „Trzymaj formę” staraliśmy się zwiększyć świadomość społeczności szkolnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Pogłębiliśmy wiedzę o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka. Kształtowaliśmy postawy i zachowania związane z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną. Pokazaliśmy, że warto zwracać uwagę na informacje zamieszczone na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętnie z nich korzystać.

 

                                                                       szkolny koordynator programu „Trzymaj formę”

                                                                                   Magdalena Pluta-Ślusarz

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Gazetka Szkoła Promująca Zdrowie

  Gazetka Szkoła Promująca Zdrowie

 • Powiększ zdjęcie Kolportaż ulotek Trzymaj formę

  Kolportaż ulotek Trzymaj formę

 • Powiększ zdjęcie Kolportaż ulotek Trzymaj formę

  Kolportaż ulotek Trzymaj formę

 • Powiększ zdjęcie Kolportaż ulotek Trzymaj formę

  Kolportaż ulotek Trzymaj formę

 • Powiększ zdjęcie Prezentacje - zalety spożywania warzyw i owoców

  Prezentacje - zalety spożywania warzyw i owoców

 • Powiększ zdjęcie Prezentacje - zalety spożywania warzyw i owoców

  Prezentacje - zalety spożywania warzyw i owoców

 • Powiększ zdjęcie Edukacja konsumencka

  Edukacja konsumencka

 • Powiększ zdjęcie Edukacja konsumencka

  Edukacja konsumencka

 • Powiększ zdjęcie Edukacja konsumencka

  Edukacja konsumencka

 • Powiększ zdjęcie Edukacja konsumencka

  Edukacja konsumencka

 • Powiększ zdjęcie Profilaktyka palenia tytoniu

  Profilaktyka palenia tytoniu

 • Powiększ zdjęcie Profilaktyka palenia tytoniu

  Profilaktyka palenia tytoniu

 • Powiększ zdjęcie Profilaktyka palenia tytoniu

  Profilaktyka palenia tytoniu

 • Powiększ zdjęcie Profilaktyka palenia tytoniu

  Profilaktyka palenia tytoniu

 • Powiększ zdjęcie Profilaktyka palenia tytoniu - gazetka

  Profilaktyka palenia tytoniu - gazetka

 • Powiększ zdjęcie Profilaktyka palenia tytoniu - gazetka

  Profilaktyka palenia tytoniu - gazetka

 • Powiększ zdjęcie BMI - wzór

  BMI - wzór

 • Powiększ zdjęcie Plakat - obliczanie BMI

  Plakat - obliczanie BMI

 • Powiększ zdjęcie Uczennice mierzą wzrost koleżanki

  Uczennice mierzą wzrost koleżanki

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie dokonują pomiaru wagi

  Uczniowie dokonują pomiaru wagi

 • Powiększ zdjęcie Uczennica oblicza BMI

  Uczennica oblicza BMI

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie podczas zajęć poświęconych promocji zdrowia

  Uczniowie podczas zajęć poświęconych promocji zdrowia

 • Powiększ zdjęcie Prezentacje - żywność fast food

  Prezentacje - żywność fast food

 • Powiększ zdjęcie Quiz - żywność, żywienie, zdrowy tryb życia

  Quiz - żywność, żywienie, zdrowy tryb życia

 • Powiększ zdjęcie Aktywność fizyczna - konkurs

  Aktywność fizyczna - konkurs

 • Powiększ zdjęcie Aktywność fizyczna - konkurs

  Aktywność fizyczna - konkurs

 • Powiększ zdjęcie Aktywność fizyczna - Dzień Sportu

  Aktywność fizyczna - Dzień Sportu

 • Powiększ zdjęcie Aktywność fizyczna - Dzień Sportu

  Aktywność fizyczna - Dzień Sportu

 • Powiększ zdjęcie Aktywność fizyczna - spacer krajoznawczy

  Aktywność fizyczna - spacer krajoznawczy

 • Powiększ zdjęcie Aktywność fizyczna - uczennice grają w gumę

  Aktywność fizyczna - uczennice grają w gumę

 • Powiększ zdjęcie Trzymaj formę - rozdanie nagród

  Trzymaj formę - rozdanie nagród

 • Powiększ zdjęcie Trzymaj formę - rozdanie nagród

  Trzymaj formę - rozdanie nagród

 • Powiększ zdjęcie Trzymaj formę - rozdanie nagród

  Trzymaj formę - rozdanie nagród

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-13
Data publikacji:2021-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Durtka
Liczba odwiedzin:2404