Logo Szkoły Promującej Zdrowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Mamy przyjemność ogłosić, że wyłoniliśmy laureata konkursu na najlepszy projekt logo
Szkoły Promującej Zdrowie.
  

Zwycięski projekt logo to:

Autorem projektu logo jest Paulina Witoń uczennica klasy VIII.

 

W konkursie zostały przyznane również dwa wyróżnienia dla:

Malwiny Kłos klasa VIII oraz Marii Ślusarz klasa VII. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

Projekt logo wykonany przez uczennicę Paulinę Witoń będzie logiem reprezentującym naszą szkołę jako
Szkołę Promującą Zdrowie.

Gratulujemy!


Szkolny Konkurs na Logo Szkoły Promującej Zdrowie

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Szkoły Promującej Zdrowie jest Zespół do spraw Promocji Zdrowia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach.

II. Cele konkursu

 1. Przypomnienie społeczności szkolnej (uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły) idei i  definicji Szkoły Promującej Zdrowie.
 2. Przypomnienie koncepcji, strategii i standardów Szkoły Promującej Zdrowie.
 3. Rozwijanie u uczniów umiejętności twórczych i informatycznych.
 4. Promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

III. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Promującej Zdrowie.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 3. Konkurs trwa do 31 stycznia 2022 roku.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić autorskie projekty.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych, w dowolnym programie.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: 
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania
 • być łatwo identyfikowane ze szkołą promującą zdrowie
 • wzbudzać pozytywne emocje
 • składać się z:

- tylko z logotypu (stylizacji literowej)

- tylko z sygnetu (symbolu, znaku graficznego)

- lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Prace należy przesłać na adres: spz.slezaki@gmail.com (w mailu proszę podać: imię i nazwisko oraz klasę).

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z definicją szkoły promującej zdrowie
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania
 • czytelność i funkcjonalność projektu
 • estetyka wykonania projektu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda oraz cząstkowa ocena celująca z przedmiotu informatyka.
 3. Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2022 roku.
 4. Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem.

Powodzenia!

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-19
Data publikacji:2020-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Durtka
Liczba odwiedzin:2490