Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 PIKNIK RODZINNY-#SZCZEPIMY SIĘ Z KGW

 

 


 BEATYFIKACJA NASZEGO PATRONA

 

12 września 2021 roku przeżywaliśmy ważną uroczystość- Beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Tego dnia cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. Dominka Buckiego w kościele parafialnym w Ślęzakach. Uczniowie naszej szkoły przedstawili piękny montaż słowno-muzyczny, w którym przypomnieli najważniejsze fakty z życia Prymasa Tysiąclecia oraz Jego myśli i słowa. Zaprezentowali również wiersze poświęcone osobie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, a także po raz pierwszy odśpiewali oficjalny hymn naszej szkoły pt. „O Niezłomny Prymasie Tysiąclecia”. Uroczystość została przygotowana przez p. Annę Cieślę, p. Izabelę Skowron, p. Łukasza Jugo i ks. Dominika Buckiego, we współpracy z wychowawcami i nauczycielami naszego zespołu.Zapraszamy do galerii.

 

 


TYDZIEŃ Z KARDYNAŁEM WYSZYŃSKIM

             W dniach od 6 do 10 września 2021 roku głównych hasłem przewodnim zajęć świetlicowych była osoba Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tych dniach świetliczanie poznawali bliżej życiorys Wielkiego Polaka poprzez rozwiązywanie tematycznych krzyżówek, rebusów, uzupełnianie luk w zdaniach, zabawę w kalambury czy grę domino. Odważniejsi próbowali rysować portret Kardynała, mniej odważni kolorowali gotowe wydruki.

             Zajęcia wprowadzały uczniów naszego zespołu do uroczystości, która będzie miała miejsce 12 września bieżącego roku, do Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (BS)

 

 


NARODOWE CZYTANIE 2021

Narodowe czytanie-akcja zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 roku. W 2012 roku w całej Polsce odbyło się czytanie lektury „Pana Tadeusza”, w 2013 czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry. W następnych latach czytaliśmy w 2014 roku „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, w 2015 roku  „Lalkę” Bolesława Prusa, w 2016 roku „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicz, w 2017 roku „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, w 2018 roku „Przedwiośnie” Stanisława Żeromskiego, w 2019 roku Nowele polskie, w 2020 roku „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Dnia 6 września 2021 roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania, połączonej z piknikiem szkolnym. Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Dyrektor szkoły, pani Agata Stawiarska odczytała  „Katechizm polskiego dzieckaW.Bełzy. Wybrani uczniowie klasy VII i VIII wcielili się w role głównych bohaterów utworu. Wiktoria Wilk-Pani Dulska, Kornelia Lis-Hanka, Lokatorka-Julia Lis,Maria Ślusarz-Hesia, Zuzanna Smykla-Mela, Juliasiewiczowa-Martyna Mrówczyńska, Tadrachowa-Paulina Witoń, Mateusz Ślusarz-Zbyszko,Kacper Stępień-Pan Dulski. Następnie odbył się quiz ze znajomości lektury. Po zakończeniu części oficjalnej każdy uczeń otrzymał pamiątkową pieczątkę. Nad całością czuwała p. Anna Cieśla. Zapraszamy do galerii.


 

POSIŁEK W SZKOLE - INFORMACJA 

 

 


 

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim zawiadamia, iż każde dziecko w szkole i w przedszkolu może skorzystać z posiłków organizowanych w tych placówkach. Niedopuszczalne jest pozostawianie dziecka bez zabezpieczenia mu drugiego śniadania. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na rodzicach, którzy przygotowując dziecko do szkoły muszą pamiętać o zapewnieniu młodemu człowiekowi odpowiedniego posiłku.

Zachęcamy do wykorzystania istniejącej bazy stołówek i punktów wydawania posiłków, które oferują Waszym dzieciom pożywny i zdrowy posiłek, dzięki któremu nie będziecie obarczeni wątpliwościami co zje Wasze dziecko. Jako zatroskani o dobro swojego dziecka jesteście świadomi, iż nie watro oszczędzać na jego wyżywieniu, gdyż coraz częstsze problemy zdrowotne dzieci są skutkiem niewłaściwego ich odżywiania.

W roku szkolnym 2021/2022 rodzice mogą starać się o pokrywanie kosztów w ramach dofinansowania za posiłki dzieci
w szkole lub w przedszkolu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. Jednym z warunków do objęcia rodziny tą pomocą jest jej dochód, który nie może przekraczać w danym miesiącu kryterium 792 zł. na osobę w rodzinie.
Do dochodu rodziny nie wliczane są tzw. świadczenia 500+ i 300+. Szczegółowe informacje należy czerpać od pracowników socjalnych osobiście w siedzibie ośrodka, przy ulicy Zamkowej 24B, lub telefonicznie: 15 811 80 10;  607 039 909.


 

ZMIANA W HARMONOGRAMIE LEKCJI

Dnia 03.09.2021 r. (PIĄTEK) lekcje będą odbywały się zgodnie z harmonogramem:

Lekcja


1.  8:00 - 8:30

2. 8:40- 9:10

3. 9:20 - 9:50

4. 10:00 - 10:30

5. 10:50 - 11:20

6. 11:30 - 12:00

7. 12:10 - 12:40


O godzinie 10:30 będzie obiad dla uczniów z niego korzystających. Odjazd autobusu o 12:15. Pozostałe kursy autobusu pozostają bez zmian.

 


 

NOWY ROK SZKOLNY

Tradycyjnie 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W naszej placówce rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się Mszą Świętą odprawioną przez ks. Proboszcza Dominika Buckiego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ślęzakach. Po niej cała społeczność szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej. Tam odbyła się prezentacja sztandaru oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Tego dnia  uczeń z naszej placówki, Krzysztof Figacz przypomniał krótki rys historyczny upamiętniający wybuch II wojny światowej, przygotowany przez p. Ewę Krasoń. Następnie Pani Dyrektor Agata Stawiarska przybliżyła wszystkim zgromadzonym wytyczne, związane z reżimem sanitarnym opracowanym przez MEN, MZ i GIS. Po przekazaniu spraw organizacyjnych Pani Dyrektor oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Figacz życzyły rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom dobrej pracy i wzajemnej współpracy w nowym roku szkolnym. Zapraszamy do galerii.

W bieżącym roku szkolnym nowymi wychowawcami zostali:

p. Krystyna Dryka kl. I

p. Krzysztof Sałek kl.IV 


 

NOWE WYTYCZNE SANITARNE I HIGIENICZNE 

W zakładce Procedury COVID-19 zostały zamieszczone nowe procedury sanitarne i higieniczne, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2021/2022. Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi procedurami. 

 


SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 - INFORMACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ 

Szanowni Rodzice,

     Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Aby zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez MEiN kliknij tu. 


 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021